Het Buurtteam biedt basisondersteuning in de wijk. Wij maken ons sterk voor een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en voor een leefomgeving waar het prettig wonen is. Dat willen wij bereiken samen met bewoners in de wijk! Farent en MEE werken samen in het Buurtteam.

Klik hier voor de folder voor buurtbewoners: fldrBuurtteam

Waarvoor kunt u bij het Buurtteam terecht?
U kunt met allerlei vragen terecht bij het Buurtteam. Bijvoorbeeld met vragen op het gebied van relaties, financiën, gezondheid of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook als u iets wilt organiseren in uw buurt samen met andere bewoners, als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk of vragen hebt over mantelzorg. Samen met u kijkt de medewerker van het Buurtteam wat er nodig is en wie u daarbij kan ondersteunen. Wij werken daarbij ook nauw samen met andere organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld het sociaal wijkteam, de GGD of de basisschool.

Er zijn negen Buurtteams actief in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het Buurtteam  werkt vanuit verschillende locaties in de wijk, bijvoorbeeld vanuit een wijkplein, gezondheidscentrum of vanuit een Brede Bossche School. Voorlopig kunt u ons nog gewoon bereiken via de wijkpleinen of via de huidige telefoonnummers van de moederorganisaties Farent en MEE.