// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is kosteloos. Je kunt contact met ons opnemen op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk is een specialisme binnen het maatschappelijk werk, waarin medewerkers van bedrijven en organisaties in hun persoonlijk en sociaal functioneren worden ondersteund en begeleid. Bedrijfsmaatschappelijk werk kan het functioneren van medewerkers optimaliseren en verzuim voorkomen of beperken.

Het bedrijfsmaatschappelijk werk verleent hulp aan werknemers bij problemen:

 • die veroorzaakt worden en zich voordoen in de werksituatie;
 • die voortvloeien uit de werksituatie en van invloed zijn op de privé-situatie;
 • die voortvloeien uit privé-omstandigheden en van invloed zijn op het werk.

De taken van het bedrijfsmaatschappelijk werk bestaan uit

 • Begeleidende gesprekken met individuele medewerkers
 • Begeleidende gesprekken met meerdere medewerkers en/of met leidinggevende
 • Het geven van psycho-educatie, voorlichting
 • Het geven van trainingen, zowel individueel als in groepsverband. Hierbij valt te denken aan een budgetteringscursus, het geven van een Krachttraining, sociale vaardigheidstraining
 • Het geven van consult en advies aan de werkgever of bedrijf
 • Op verzoek kan een adviesrapportage worden gemaakt als voorstel om veranderingen binnen een organisatie in kaart te brengen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de inzet van het bedrijfsmaatschappelijk werk binnen uw organisatie. Hierover gaan wij graag met u in gesprek, zodat wij samen kunnen verkennen wat het beste past bij uw organisatie. Daar het bedrijfsmaatschappelijk werk geen wachtlijsten kent, kan snel gestart worden met de gevraagde hulpverlening. Zij werkt met kortdurende trajecten en verwijst zo nodig naar reguliere instanties. Langlopende trajecten worden alleen gedaan met toestemming van de werkgever. Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft een brede ervaring op het gebied van psychosociale hulpverlening en samenwerking met instanties als: Schuldhulpverlening en budgetbeheer, GGZ, AMW, MEE, Thuiszorg, Novadic-Kentron.

Meervoudige partijdigheid
De bedrijfsmaatschappelijk werker is bekend met het werken met meervoudige partijdigheid. Steeds wordt er gezocht naar het vinden van een balans tussen het organisatiebelang en de belangen van de medewerker. Gehanteerde methodieken: De methodiek van conflicthantering, motiverende gespreksvoering, coaching van zowel individuele werknemer, leidinggevende of teams.

Individuele begeleiding van werknemers
De bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt werknemers met psychosociale problemen, die de werksituatie beïnvloeden en onderzoekt in hoeverre de problemen veroorzaakt of beïnvloed worden door het werk, zoals

 • problemen in werkrelaties ten gevolge van verstoorde arbeidsverhoudingen;
 • problemen in de privésfeer, bv. op gebied van relatie, financiën en verlieservaringen;
 • problemen, voortkomend uit (langdurig) ziekteverzuim en/of werkhervatting;
 • problemen, samenhangend met veranderingsprocessen binnen de organisatie;
 • ongewenste omgangsvormen;
 • stress ten gevolge van hoge werkdruk.

Voor betrokken managers
Bedrijfsmaatschappelijk Werk is er voor organisaties, die willen investeren in personeelsbeleid, zich verantwoordelijk voelen voor een gezond arbeidsklimaat en dit graag terug zien in de resultaten van productiviteit, betrokkenheid en een goede werksfeer. Kwaliteit van arbeid en rendement is mede afhankelijk van goed personeelsbeleid en zorg voor de werknemer.

Contact
Neem contact op  met Farent, telefonisch via 088-0237500 op per email via info@farent.nl    

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren