// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

16 december 2021Consulent Ouders in relatie/scheiding en Kwartiermaker in Hilvarenbeek.

In de gemeente Hilvarenbeek is vanuit Farent Annet van Grunsven gestart als consulent Ouders in Relatie/Scheiding. Zij is voor gezinnen en beroepskrachten een vast aanspreekpunt voor vragen rondom ouderschap in relatie en tijdens scheiding. Ouders kunnen bij Annet terecht voor een vrijblijvend gesprek. Hierbij wordt geïnventariseerd wat de behoeften van de ouder(s) zijn zodat samen bekeken kan worden hoe het beste hierin geadviseerd kan worden. De consulent kan (lokaal of regionaal) de weg wijzen of soms meegaan om te zorgen dat iemand met de vraag op de juiste plek aankomt. In maximaal 3 contacten geeft zij advies, psycho-educatie of consultatie. Lees verder

Daarnaast kan de consulent samen met beroepskrachten in het netwerk van Hilvarenbeek meedenken en consultatie geven over een aanpak. Verder gaat de consulent eventueel  mee op huisbezoek en legt zo nodig het contact met de Gezinsadvocaat voor juridische ondersteuning.

Klik hier voor de flyer.

Saskia Janssen is tot eind 2021 nog kwartiermaker  voor het  Fysiek Scheidingsloket Hilvarenbeek (pilotgemeente in Hart voor Brabant). De focus ligt op het verbinden van inhoud en proces én de samenwerking van Dorpsnetwerk en Samenzorgteam. Daarin maakt Saskia helder wie welke taken, rollen en verantwoordelijkheden heeft in welke fase van de scheiding van ouders. Dat kan van dorpsondersteuner, vertrouwenspersoon sportclub, leerkracht, jongerenwerker tot gezinsadvocaat zijn. Het is belangrijk om aandacht te vagen voor wat écht verschil maakt voor kinderen, jongeren en hun ouders die te maken hebben met een scheiding. Verder brengt ze in kaart wat de netwerkaanpak betekent voor de samenwerking met (regionaal ingekochte) jeugdzorgaanbieders.
 
In de regionale samenwerking Alsjeuitelkaargaat in Hart voor Brabant draagt Saskia zorg voor de informatiekoffertjes ‘als je ouders uit elkaar zijn’ voor het onderwijs. Verder is ze kartrekker werkgroep voorlichting en psycho-educatie, werkgroep Risico Taxatie Instrument en samenwerking Gezinsadvocaat. Hierbij maakt ze de vertaalslag naar gemeente Hilvarenbeek en de inhoud voor alle mensen die te maken hebben met gezinnen die uit klaar gaan.  

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren