info Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk. Je kunt direct contact opnemen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Opdrachtgevers

We bieden vrij toegankelijke ondersteuning op de plekken waar mensen wonen, werken en samenleven. Dichtbij mensen krijgen we alle mogelijke vragen en in onze basisondersteuning sluiten we daarbij aan. In onze aanpak bieden we altijd informatie en advies. We werken preventief; we signaleren en pakken alles op; zichtbaar en present voor individuen, groepen en buurten. Onze basisondersteuning omvat ook een 24/7 crisisdienst. Onze basisondersteuning omvat ook een 24/7 crisisdienst. Vanaf 1 juni 2022 biedt Farent ook specialistische ambulante Jeugdhulp. 


Met als resultaat: iedereen doet mee! Kinderen groeien veilig en kansrijk op, jongeren groeien gezond door naar opleiding/arbeid,volwassenen dragen bij aan de samenleving vanuit werk/dagbesteding en een veilig en (financieel)gezond leven, ouderen wonen zo lang mogelijk fijn thuis en blijven aangehaakt, families hebben voldoende veerkracht om kwetsbare mensen en momenten op te vangen en buurten zijn veilig en leefbaar voor iedereen.

Meer informatie over onze dienstverlening

Vakmensen

Farent kiest voor vakbekwame medewerkers die handelen naar de actuele beroepsnormen van het sociaal werk. Een sterke signaalrol en preventieve aanpak staan daarin centraal. Onze medewerkers zijn bereikbaar en beschikbaar, bij mensen thuis, in buurten en wijken, op scholen, in jongerencentra, wijkcentra en op andere ontmoetingsplekken. Zij regelen (praktische) ondersteuning en bieden hulp op maat. De medewerkers die hulpverlening bieden, zijn geregistreerd bij Registerplein en SKJ. Farent medewerkers zijn experts in hun vak die resultaatgericht werken en daarin blijven leren, ook via een jaarlijks scholingsprogramma. Daarnaast werken we nauw samen met hogescholen en universiteiten.


Farent is HKZ-gecertificeerd. We maken werk van kwaliteit en voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door bewoners,
samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Onze organisatie kent een betrokken cliëntenraad en een vrijwilligersraad die adviseren
over onze dienstverlening en verbeterpunten aanreiken. Onder meer via tevredenheidsonderzoek onder bewoners en cliënten monitoren
we wat goed gaat en wat beter kan. Zo werken we voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Verandervermogen

Sociaal werk vraagt om inspelen op veranderingen in de samenleving. We zijn ondernemend in het creëren van vernieuwende oplossingen in het sociaal domein. Zo hebben we een aanbod ontwikkeld bij echtscheiding voor partners /ouders en kinderen, van preventie tot en met intensieve ondersteuning. Vanwege groeiende aantallen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, zijn we gestart met ‘Erop Af’ crisishulp. Via ons Buurtteam concept zetten we in op snel en effectief samenwerken met partners in buurten en wijken. We bieden
Krachtgroepen en lotgenotencontact waar mensen ook elkaar helpen. En bij onze aanpak schuldenproblematiek komen mensen
financieel en persoonlijk sterker uit het dal. Dat verandervermogen is kenmerkend voor Farent. Opdrachtgevers en samenwerkingspartners kunnen rekenen op onze innovatiekracht, expertise en kwaliteit in sociaal werk. De inzet is hierbij snel, transparant en betrouwbaar, gericht op samenwerking op alle niveaus.

Verbindende kracht

We geloven in lokale netwerken waar bewoners, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers(organisaties) en professionals elkaar kennen en versterken. In lokale wijkteams en andere samenwerkingsverbanden is Farent een ervaren kartrekker. We kennen zowel de bewoners en de buurtvoorzieningen als degenen die (professioneel) ondersteunen. Ieder van hen weet ons te vinden. Wij zijn graag de verbindende kracht. De verbinding stimuleren we op verschillende manieren. Dan kan het gaan om de verbinding van de cliënt met eigen behoeftes, talenten en wensen of de verbinding met de omgeving: in het gezin, school, wijk, het werk of de koppeling met andere organisaties in de keten van dienstverlening, hulpverlening, zorg en veiligheid. Om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren leggen we koppelingen tussen wijkbewoners onderling of met organisaties in de wijk. Hierbij zetten we daar waar mogelijk is vrijwilligers, informele organisaties en ervaringsdeskundigen in. Als vernieuwende organisatie richten we ons op duurzame samenwerkingen met gemeentes, bedrijfsleven, cultuur en natuurorganisaties.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn onder meer:


gemeente Boxtel
gemeente Heusden
gemeente Hilvarenbeek
gemeente Loon op Zand
gemeente Maasdriel
gemeente Meierijstad
gemeente Oisterwijk
gemeente 's-Hertogenbosch
gemeente Sint-Michielsgestel
gemeente Vught
gemeente Zaltbommel (per 1 jan.2020)
Brabant Wonen
Centrum Seksueel Geweld (CSG)
Dieze College VSO
DSW
Helicon MBO
Koning Willem 1 College
SO De Rietlanden
Stg Willem van Oranje
Stichting de Opmaat
Stichting Samenwijs Onderwijs
SWV Langstraat Heusden Altena
SWV Plein 013
SWV VO De Meierij
Veilig Thuis Den Bosch
Veilig Thuis Tilburg
Vivent
ISK

 

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met:

• gemeenten  Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Maasdriel, Meierijstad (Schijndel), Sint-Michielsgestel en Vught
• GGD
• MEE
• Humanitas
• CvtB
• ZonMW
• welzijnsorganisatie zoals oa. ContourdeTwern, Welzijn De Meijerij
• wijkteams
• huisartsenpraktijken
• gezondheidscentra
• thuiszorg
• basisscholen
• scholen voor voortgezet onderwijs
• beroeps- en wetenschappelijk onderwijs :KW I College, Avans, Fontys, KUB Tilburg, Erasmus Universiteit en Universiteit Utrecht
• woningcorporaties
• politie
• maatschappelijke opvangvoorzieningen
• voorzieningen in de ouderenzorg, i.c. de zorgcontinua, woonzorgzones
• vluchtelingenwerk
• praktijken van eerstelijns psychologen
• projecten leefbaarheid/ sociale activering en sociaal culturele voorzieningen
• gemeentelijke voorzieningen: CWI, Sociale Dienst, GKB, Weener XL
• bedrijven
• de geïndiceerde jeugdzorg
• de tweede en derdelijns geestelijke gezondheidszorg

 

 

 

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren