info Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk. Je kunt direct contact opnemen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Bewoners/cliënten

Je kunt bij ons terecht met vragen over alles in je dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan relaties, financiën, gezondheid, meedoen in de maatschappij, mantelzorgen, samenleven in je buurt, je huishouden op de rit houden, je kinderen veilig opvoeden of huiselijk geweld. Maar ook als je ondersteuning wilt bij je buurtactiviteit of als je vrijwilligerswerk zoekt, kun je terecht bij Farent.We zijn er voor iedereen, van jong tot oud.

Farent biedt ondersteuning bij belangrijke thema’s van het dagelijks leven, zoals opvoeden en opgroeien, relaties en scheiden, armoede en schulden, ondersteuning in de buurt, meedoen en gezond oud worden.

Meer informatie voor bewoners/cliënten

Werkwijze

Aanmelden bij Farent voor een afspraak kun je op verschillende manieren doen. Per gemeente kan de manier van aanmelding anders zijn.


Telefonisch

Je kunt iedere werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanmelden via telefoonnummer 088 023 75 00. Inwoners uit de gemeente 's-Hertogenbosch kunnen zich aanmelden via Koo: 073- 206 88 88. Klik  hier voor meer info over Koo.


Persoonlijk op spreekuur

Indien je liever persoonlijk spreekt met een van onze beroepskrachten, dan kun je gebruik maken van de (inloop)spreekuren. Klik hier om een overzicht van onze locaties met bijbehorende spreekuren te zien.


Werkwijze na aanmelding
Bij de aanmelding bekijken we of Farent de beste plek is voor je problemen of vragen. Als er andere hulp of ondersteuning nodig is, kunnen wij je doorverwijzen naar de juiste instantie. Binnen tien werkdagen is er met je contact via een intakegesprek.


Plan
We stellen samen met jou een plan van aanpak  op. Hierbij wordt uitgegaan van je eigen mogelijkheden. Je bepaalt zelf de richting. In de aanpak  staat beschreven waaraan je gaat werken en hoe je dat het beste kunt doen. Als de problemen met het  gezin of huishouden  te maken hebben, wordt er met het hele gezin/huishouden en de sociale omgeving gekeken hoe dit opgelost kan worden. Eventueel werken we hierbij samen met andere organisaties en vrijwilligers.


Afsluiting
De ondersteuning kan van korte, maar ook van langere duur zijn, maar het is altijd eindig. We streven ernaar om jou zo vaardig, sterk en weerbaar te maken dat je het weer zonder hulp aankunt. Dan wordt de hulpverlening afgesloten, waarvan wij de eventuele verwijzer op de hoogte brengen.

 

Wat te doen bij een crisissituatie?

Farent is 24 uur per dag bereikbaar voor crisis via 088 023 75 00.

Bij problemen waar acuut hulp op ingezet moet worden, kan de crisisdienst-medewerker van Farent ondersteunen door afstemming, overleg of doorverwijzing. Indien nodig is het mogelijk dat de medewerker van Farent acuut een cliënt gesprek, praktische crisishulp of plaatsing in de (vrouwen)opvang biedt. Bij een crisissituatie door psychiatrische problematiek of middelenmisbruik moet de gespecialiseerde crisisdienst (GZG of Novadic-Kentron) ingezet worden.

Bij jou in de buurt

Farent is actief in de regio ’s-Hertogenbosch, De Meierij en Midden-Brabant. Onze medewerkers zijn in de buurt in ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Meierijstad (Schijndel), Sint-Michielsgestel en Vught. Vaak maken we deel uit van het sociaal wijkteam of buurtteam. Samen met professionals van andere organisaties versterken we jou in je dagelijks leven.

Klik hier voor een overzicht van de locaties.

Goed om te weten

- Farent gaat zorgvuldig om met ieders privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- Bij klachten kun je gebruik maken van de klachtenregeling van Farent.
- Farent werkt met een cliëntenraad en een vrijwilligersraad
- We houden ons aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Het is onze professionele plicht om een melding te doen
   bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.
-  Onze hulpverleners zijn geregistreerd bij Registerplein en SKJ. Farent is HKZ-gecertificeerd.

Privacy en gedrag

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Als er overleg met een andere hulpverlener nodig is, bijvoorbeeld met je huisarts, wordt dat met je afgestemd je heb het recht te weten welke gegevens van je worden genoteerd en je mag altijd je dossier inzien.

Privacyreglement
Je rechten en plichten van de instelling zijn vastgelegd in een privacyreglement. Je gegevens worden in een digitaal dossier bewaard en vertrouwelijk behandeld. Dossiers worden na het wettelijke bewaartermijn vernietigd. De verwerking van de gegevens valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Klik hier voor het privacyreglement.

Gedragsregels
Gedragsregels zijn gemaakt om de hulpverlening goed te laten verlopen. Zowel de beroepskracht als de cliënt houden zich er aan. Het huisreglement is op verschillende locaties aanwezig. Indien je niet op de afspraak kunt zijn, dien je je minimaal twee werkdagen van te voren af te melden. De beroepskracht  en hulpvrager behandelen elkaar met respect. Wanneer de hulpvrager het met de beroepskracht niet kan vinden, kan om een andere hulpverlener worden gevraagd. Veiligheid boven alles: als er zich incidenten voordoen, dan is de beroepskracht verplicht dit te melden bij de leidinggevende.

Tevredenheidsmeting
Bij de afsluiting van de hulpverlening krijg je een vragenformulier toegestuurd, waarmee wij jouw tevredenheid meten. Wij vragen je om dit formulier in te vullen. Je kunt dit anoniem doen.

Klachten

Als je ontevreden bent over de dienstverlening van Farent, dan kun je een klacht indienen. Door te luisteren naar klachten kan Farent de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren. Voor het indienen van een klacht kun je gebruikmaken van een klachtenformulier. Belangrijk is dat duidelijk is waarover je een klacht wil indienen, over wie het gaat en waar en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. De klachten worden vertrouwelijk behandeld. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Nadat de klacht is binnengekomen ontvang je binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Voor de klachtenprocedure: klik hier.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren