Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk. Je kunt direct contact opnemen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Crisisdienst

Farent is 24 uur per dag bereikbaar voor crisis via 088 023 75 00.

Bij problemen waar acuut hulp op ingezet moet worden, kan de crisisdienst-medewerker van Farent ondersteunen door afstemming, overleg of doorverwijzing. Indien nodig is het mogelijk dat de medewerker van Farent acuut een cliënt gesprek, praktische crisishulp of plaatsing in de (vrouwen)opvang biedt. Bij een crisissituatie door psychiatrische problematiek of middelenmisbruik moet de gespecialiseerde crisisdienst (GGZ of Novadic-Kentron) ingezet worden.