// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Bestuurder / Raad van Toezicht

Bestuurder Farent

Vanwege de tijdelijke afwezigheid van bestuurder Hanneke Jacobs is Harry Crielaars per 1 december 2023 aangesteld als interim-bestuurder. Harry Crielaars is gemeenteraadslid in de gemeente Best. Daarvoor was hij onder meer directeur-bestuurder bij Maatschappelijk Opvang Traverse, Slachtofferhulp Nederland, Divers, Greenpeace en Alzheimer Nederland.

Hanneke Jacobs is bedrijfskundige en sinds 1 juni 2019 bestuurder van Farent. Voorheen was zij onder meer werkzaam als bestuurder bij MEE Gelderse Poort in Arnhem, bij adviesbureau voor Jeugdvraagstukken K2 Brabant en bij welzijnsinstelling Vivaan in Oss. Naast haar werk als bestuurder Farent is Hanneke Jacobs ook actief als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR). Verder maakte zij van 2018 tot en met 2021 voor D66 deel uit van de Commissie Inwoners & Bestuur van de gemeente Grave.


Raad van Toezicht Farent
De Raad van Toezicht heeft als kerntaak toezicht te houden op het beleid en de besturing van Farent. Tevens houdt de Raad toezicht op de algemene gang van zaken van de organisatie en staat hij de bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De leden zijn maatschappelijk betrokken en presenteren zich hieronder. Je vindt hier ook de toezichtsvisie én het Reglement van de Raad van Toezicht.

Visie op Toezicht
Reglement RvT
Reglement RvB

Voor het rooster van aftreden zie: Jaarverslag van Farent.

Stan Vloet MMO, voorzitter Raad van Toezicht
Stan is sinds 1 januari 2019, de oprichtingsdatum van Farent, voorzitter van de Raad van Toezicht. Na zijn studie bedrijfseconomie, is hij in het bedrijfsleven begonnen bij Pon Holdings. Daarna heeft hij gewerkt bij Ergon/WSD (sociale werkvoorziening), Helicon (groenonderwijs) en Skozok (primair onderwijs). Vanaf november 2019 werkt hij bij ROC Rivor (middelbaar beroepsonderwijs) waar hij nu voorzitter College van Bestuur is. Naarmate hij ouder werd, nam zijn gevoel meer te willen betekenen voor de samenleving toe en heeft hij actief aan diverse sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen bijgedragen. Toezichthoudende ervaring heeft hij opgedaan in het onderwijs. Stan is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in ’s-Hertogenbosch.


Gio de Greef, lid Raad van Toezicht
Gio de Greef is sinds 1 juli 2023 lid van de Raad van Toezicht van Farent. Na zijn studie bedrijfseconomie werkte hij voornamelijk als zelfstandige in diverse financiële- en bedrijfsvoeringsfuncties in uiteenlopende branches waaronder vanaf 2006 in de zorg. Vanaf 2014 is hij werkzaam bij IrisZorg, eerst in de functie van financieel manager, daaropvolgend als directeur Service en vanaf 2017 is hij lid van de Raad van Bestuur. Gio woont samen, heeft 2 kinderen en woont in ’s-Hertogenbosch. Andere nevenactiviteiten: lid Raad van Toezicht WZW, lid gastronomenclub ‘s-Hertogenbosch en lid Businessclub Hermes.


Gabriëlle Verbeek, lid Raad van Toezicht

Gabrielle is sinds 26 juni 2023 van de Raad van Toezicht van Farent. Zij heeft gewerkt als beroepsbeoefenaar en manager in de langdurige zorg.  Daarnaast heeft ze innovatieprojecten opgezet in zorg en welzijn, onder andere voor kwaliteitszorg en cliëntparticipatie. In 2001 heeft ze een bureau opgericht voor vraagsturing en innovatie in de zorg.  In 2011 rondde ze een promotie-onderzoek af naar tijdsdruk en tijdsbeleving in de zorg, waarbij ze meewerkte in de teams en perspectieven in kaart bracht op het inzetten en benutten van tijd. Op dit moment is zij werkzaam als kennisontwikkelaar, trainer en adviseur in de langdurige zorg. Zij woont in Den Bosch en heeft een tijdje als vrijwilliger bij Farent gewerkt.
Huidige nevenfuncties: voorzitter van de LVGO (Landelijke Vereniging van gemeenschappelijk Wonen van Ouderen), toezichthouder in de GGZ en ouderenzorg/VVT en lid commissies ter bevordering van toegepast onderzoek en expertisenetwerken voor specifieke doelgroepen.


Marco Mieras, lid Raad van Toezicht
Marco Mieras is lid van de Raad van Toezicht  van Farent sinds 1 juli 2023. Na zijn studie Toegepaste Wiskunde is hij 21 jaar werkzaam geweest bij de Rabobank organisatie waar hij onder meer gewerkt heeft als  directeur Bedrijfsvoering. In 2016 heeft Marco de overstap gemaakt naar de zorg in de functie van directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij ouderenzorgorganisatie Van Neynsel in Den Bosch. Vanaf 2020 is hij bestuurder van gehandicaptenzorg organisatie DeSeizoenen.  Ervaring als toezichthouder heeft Marco opgedaan binnen het primair onderwijs als lid en voorzitter van de raad van toezicht van Skipos en na een fusie als voorzitter van de raad van toezicht van Cadans Primair. Op dit moment is Marco lid van de raad van toezicht van Huis73 in Den Bosch. Marco is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Berlicum. 


Governancecode

Door het aannemen van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van de MO-Groep verbinden de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich aan de regels voor ‘goed besturen’. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun inzet.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren