// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is kosteloos. Je kunt contact met ons opnemen op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Bestuurder / Raad van Toezicht

Bestuurder Farent
Hanneke Jacobs is bedrijfskundige en sinds 1 juni 2019 bestuurder van Farent. Voorheen was zij onder meer werkzaam als bestuurder bij MEE Gelderse Poort in Arnhem, bij adviesbureau voor Jeugdvraagstukken K2 Brabant en bij welzijnsinstelling Vivaan in Oss. Naast haar werk als bestuurder Farent is Hanneke Jacobs ook actief als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR). Verder maakte zij van 2018 tot en met 2021 voor D66 deel uit van de Commissie Inwoners & Bestuur van de gemeente Grave.


Raad van Toezicht Farent
De Raad van Toezicht heeft als kerntaak toezicht te houden op het beleid en de besturing van Farent. Tevens houdt de Raad toezicht op de algemene gang van zaken van de organisatie en staat hij de bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat nu nog uit zes personen, maar wordt medio 2021 teruggebracht tot vijf personen. De leden zijn maatschappelijk betrokken en presenteren zich hieronder. Je vindt hier ook de toezichtsvisie én het Reglement van de Raad van Toezicht.

Visie op Toezicht
Reglement RvT
Reglement RvB

Voor het rooster van aftreden zie: Jaarverslag van Farent.

Stan Vloet MMO, voorzitter Raad van Toezicht
Stan is sinds 1 januari 2019, de oprichtingsdatum van Farent, voorzitter van de Raad van Toezicht. Na zijn studie bedrijfseconomie, is hij in het bedrijfsleven begonnen bij Pon Holdings. Daarna heeft hij gewerkt bij Ergon/WSD (sociale werkvoorziening), Helicon (groenonderwijs) en Skozok (primair onderwijs). Vanaf november 2019 werkt hij bij ROC Rivor (middelbaar beroepsonderwijs) waar hij nu voorzitter College van Bestuur is. Naarmate hij ouder werd, nam zijn gevoel meer te willen betekenen voor de samenleving toe en heeft hij actief aan diverse sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen bijgedragen. Toezichthoudende ervaring heeft hij opgedaan in het onderwijs. Stan is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in ’s-Hertogenbosch.


Annemieke van de Ven, vicevoorzitter Raad van Toezicht
Annemieke is sinds 1 mei 2005 lid van de Raad van Toezicht van Welzijn Divers en met ingang van 1 januari 2019 van Farent. Sinds 2006 was ze wethouder in de voormalige gemeente Veghel met de portefeuilles Wmo, gezondheidszorg, welzijn en leefbaarheid, waarbij burgerparticipatie werd benadrukt. Daarnaast waren beheer openbare ruimte, natuur, milieu en water en beheer/exploitatie van maatschappelijk vastgoed haar aandachtsgebieden. In 2017 werd ze wethouder Zorg en Welzijn in de gemeente Oss. Maatwerk werd verder uitgewerkt voor jeugdzorg en ook in het kader van zorg en welzijn. Een Proeftuin in een van de grootste stadswijken is daar een goed voorbeeld van. Sinds eind 2019 is Annemieke burgemeester in de gemeente Reusel-De Mierden. Nevenfuncties: voorzitter bestuur Zonnebloem/regio De Leijgraaf, bestuurslid Krollenloop Veghel.


Ellen Knippers, lid Raad van Toezicht

Ellen is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 oktober 2015. Eerst bij Juvans en vanaf 1 januari 2019 bij Farent. Na haar studie sociologie is ze 15 jaar werkzaam geweest als beleidsonderzoeker bij verschillende organisaties. De laatste 10 jaar had dit onderzoek betrekking op beleidsvraagstukken in de welzijns- en zorgsector. In 2002 heeft zij de overstap gemaakt naar de zorg: eerst als secretaris van de Raad van Bestuur bij het Catharina-ziekenhuis en later bij GGZ Eindhoven. Sinds januari 2019 is zij strategisch adviseur zorg bij Kentalis. Toezichthoudende ervaring heeft Ellen opgedaan als lid van raad van toezicht bij een ouderenzorgorganisatie in Boxtel. Ellen is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in ’s-Hertogenbosch. Andere nevenactiviteiten zijn: lid Lionsclub Boxtel Belles Amies, lid VVAO ’s-Hertogenbosch-Tilburg.


Ruud Rottier, lid Raad van Toezicht

Ruud is sinds 1 mei 2015 lid van de Raad van Toezicht. Eerst bij Welzijn Divers en vanaf 1 januari 2019 bij Farent. Hij kwam begin jaren zeventig in ’s-Hertogenbosch terecht voor de opleiding levensmiddelentechnologie aan de HAS. Vervolgens werd hij naast zijn werk en zijn studie maatschappijgeschiedenis actief in het buurtcomité Veemarktkwartier (Boschveld). Aansluitend maakte hij in de jaren negentig de stap naar de gemeenteraad en het wethouderschap. Sinds begin 2000 is hij werkzaam als adviseur voor overheden, zowel landelijk als lokaal. Eerst was dat in dienst van het adviesbureau B&A, vervolgens als ZZP-er. Zijn advieswerk betreft met name de beleidsmatige en procesmatige opgaven binnen zorg en welzijn, de maatschappelijke opvang en, met het van kracht worden van de nieuwe Wmo 2015, ook het beschermd wonen. Huidige nevenfunctie: voorzitter Huurdersbelangenvereniging Pisastaete, voorzitter stichting Demodokos, procesondersteuner bij een instelling voor maatschappelijke opvang.


Saida Nhass, lid Raad van Toezicht
Saida Nhass is sinds 1 juli 2022 lid van de Raad van Toezicht. Zij is haar loopbaan in de (sociale) advocatuur gestart. In deze periode kwam zij in aanraking met veel vraagstukken uit het sociale domein. Daarna maakte zij de overstap naar de financiële dienstverlening als bedrijfsjurist. Sinds 2018 is Saida verbonden aan Aon Global Risk Consulting (AGRC). In deze functie adviseert zij organisaties over het risicomanagement en compliance. Daarnaast geeft zij leiding aan een team van professionals die klanten op het gebied van risk finance adviseert. Saida treedt regelmatig op als spreker op het gebied van cybersecurity/ privacy en compliance.  Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. Nevenfuncties: toezichthouder bij kinderdagverblijf KION in Nijmegen.


Governancecode

Door het aannemen van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van de MO-Groep verbinden de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich aan de regels voor ‘goed besturen’. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun inzet.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren