// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Opbouwwerk


Onze opbouwwerkers ondersteunen mensen bij vragen in hun dagelijkse leven zodat zij deel uit kunnen blijven maken van de maatschappij. De opbouwwerker ondersteunt en adviseert maar zet mensen ook in hun kracht om zelf in actie te komen en weer mee te doen aan de samenleving. Opbouwwerkers brengen mensen met elkaar in contact. Ze zijn de schakel tussen bewoners, vrijwilligers, zorg, onderwijs, wonen, sport, cultuur en werk. 


Klik hier voor een overzicht van opbouwwerkers per wijk.


Onze opbouwwerkers bouwen aan sterke verbindingen in buurten en wijken.  Bewoners kunnen veel voor elkaar betekenen en wij stimuleren en begeleiden dit. Denk aan informatie- en adviesbijeenkomsten waar ouders uitwisselen over opvoedvragen, waar senioren tips delen over hoe zij noodzakelijke contacten vasthouden of waar buurtgenoten spreken over jongerenoverlast, criminaliteit of andere dingen die spelen in de buurt. De collectieve activiteiten geven vaak antwoord op individuele vragen. Tevens ervaren bewoners de kracht van samen en werken zij - met onze ondersteuning - aan veilige en leefbare buurten.


Op basis van wat bewoners/ bewonersgroepen willen, helpen de opbouwwerkers bij het organiseren en realiseren van de activiteit. De buurt kan rekenen op ondersteuning in alle fases van het proces. Net wat er op dat moment nodig is. Ondersteuning in de voorbereidende fase, zoals het schrijven van een plan of bij het vormen van een initiatiefgroep. Of bij praktische zaken zoals promotie, fondsenwerving en het bereiken van deelnemers. Maar ook ondersteuning op het gebied van het versterken van het netwerk in de wijk of het effectief gebruikmaken van de beschikbare contacten en talenten. Via ons netwerk en onze faciliteiten kunnen we breed bekendheid geven aan succesvolle buurtinitiatieven; 


Samenwerken met andere organisaties in de wijk
Opbouwwerkers werken hiervoor samen met andere organisaties in de wijk, zoals o.a. politie, woningcorporaties, gemeente, onderwijs, MEE, GGD en Humanitas; ieder met zijn eigen kwaliteiten en kennis.


Wijknetwerkoverleggen
In alle wijken van ’s-Hertogenbosch bestaan wijknetwerkoverleggen. De opbouwwerker is voorzitter van het overleg. Het overleg is een afstemmingsoverleg waar vraagstukken in de buurten en wijken worden besproken. Denk hierbij aan (woon)overlast of criminaliteit in buurten. Het doel is snel en in afstemming samen optrekken zodat problemen in een vroegtijdig stadium opgelost kunnen worden/ verergering kan worden voorkomen.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren