// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Specialistische begeleiding bij complexe scheidingen

Een echtscheiding raakt het hele gezin. Het is vaak moeilijk om de juiste beslissingen te nemen en afspraken te maken als emoties en conflicten een rol spelen. Het belangrijkste is dat de kinderen hiervan niet de dupe worden. Farent biedt specialistische begeleiding bij complexe scheidingen. Onze hulp is erop gericht dat ouders op een juiste manier met elkaar omgaan voor het welzijn van hun kinderen. We werken er samen naar toe dat het ouders lukt om voor de kinderen weer een veilige en stabiele omgeving te creëren. Onze hulp is altijd voor het welzijn van het kind: het kind staat centraal. Begeleiding kan zowel met ouders samen als met ouders apart of met één van de ouders. Een jeugdhulpverlener spreekt met het kind om wensen, behoeften en zorgen helder te krijgen.


Samen met de ouders stellen wij een hulpaanbod op maat op. Dit doen we aan de  hand van een scheidingsanalyse en een risicotaxatie-instrument. De ondersteuning kan vervolgens bestaan uit de methodieken van mediation, parallel ouderschap of coöperatief ouderschap of een combinatie hiervan. Samen zorgen we voor een scheiding die veiligheid biedt aan de kinderen en die zo min mogelijk schade veroorzaakt aan alle betrokkenen. Door het verbeteren van de communicatie tussen ouders kunnen kinderen zich ondanks de scheiding optimaal ontwikkelen. Ouders maken een ouderschapsplan waar ze beiden achterstaan zodat dit ook duurzaam uitgevoerd kan worden. Begeleiding kan zowel met de ouders samen als met de ouders apart of met één van de ouders. Een jeugdberoepskracht spreekt met het kind om wensen, behoeften en zorgen helder te krijgen

Casus: samen werken aan randvoorwaarden en scheidingsproblematiek

Faoud en Sarah* liggen in scheiding. Ze maken veel ruzie en de emoties lopen vaak hoog op. Naast de conflicten, spelen er ook verschillende praktische zaken. Beiden wonen nog in één huis, een tweede huis kunnen ze niet betalen. Er zijn schulden vanwege achterstallige betalingen. Ook is er sprake van een taalbarrière.

De scheidingsspecialist van Farent maakt een uitgebreide scheidingsanalyse met een risicotaxatie op veiligheid. Daarna schakelt ze veel met haar collega maatschappelijk werker, die de praktische zaken direct oppakt. Door samen op te trekken, werken de professionals van de Specialistische Jeugdhulp én de basisondersteuning aan de randvoorwaarden én de scheidingsproblematiek.

* Faoud en Sarah zijn fictieve namen

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren