// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Jongerenwerk

Onze jongerenwerkers zijn vraagbaak, uitdager en ondersteuner voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. De wijk is onze werkvloer en we zetten ons in voor een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor alle jongeren. Daarbij hebben we ook aandacht voor het versterken van de kracht van ouders en hun sociale omgeving.

In onze aanpak/activiteiten kiezen we voor de sterke combi van leuk en leren. Omdat we aansluiten bij de leefwereld van jongeren signaleren we in een vroeg stadium als jongeren in een gevarenzone komen van schooluitval, pestgedrag, geen dagbesteding, middelengebruik of overlast. Via individuele en/ of groepshulp, sport- en andere activiteiten ondersteunen we gedragsverandering en voorkomen we erger. Zo nodig zorgen we voor toeleiding/warme overdracht naar gespecialiseerde hulp.

We stimuleren alle jongeren om hun eigen talenten maximaal te ontdekken en in te zetten. Zodat zij zich persoonlijk en maatschappelijk kunnen ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen.

In de gemeente 's-Hertogenbosch werken we samen in PowerUp073

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren