info Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk. Je kunt direct contact opnemen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Vrijwilligers

Dankzij het enthousiasme en inzet van vrijwilligers kan Farent zoveel uiteenlopende activiteiten en diensten in ons werkgebied realiseren. Vrijwilligers bepalen in belangrijke mate de kleur, samenhang, leefbaarheid en dynamiek in de buurt. Enkele voorbeelden: in de Koo-wijkpleinen ondersteunen vrijwilligers de buurtbewoners bij het invullen van formulieren. Daarnaast bieden zij een luisterend oor. Bij de Vrijwillige Thuishulp zetten vrijwilligers zich in als een maatje aan huis of doen samen wat iemand alleen niet meer kan zoals  boodschappen, administratie of begeleiding naar het ziekenhuis.  Bij ouderenactiviteiten, bijvoorbeeld in de Huiskamers , treden vrijwilligers op als gastheer/vrouw of voeren zij activiteiten mee uit. Bij jongerencentra en bij het kinderwerk zetten jonge en volwassenen vrijwilligers activiteiten op voor de doelgroep en voeren die mee uit.

 

Meer informatie over vrijwilligerswerk bij Farent

Vrijwilligersbeleid

Farent heeft een vrijwilligersbeleid waarin voorwaarden, regels en richtlijnen op het gebied van vrijwilligersondersteuning zijn omschreven. Het geeft de benodigde duidelijkheid aan vrijwilligers én aan de beroepskrachten die de vrijwilligers ondersteunen. Wanneer een nieuwe vrijwilliger bij Farent aan de slag gaat ontvangt hij of zij van de beroepskracht een exemplaar van het vrijwilligersbeleid.

Klik hier voor het Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersovereenkomst

De vrijwilliger en Farent sluiten samen een vrijwilligers overeenkomst. Daarin staat wat voor werk de vrijwilliger gaat doen en wat er verwacht wordt. Dat betreft zaken zoals proefperiode, activiteit, aantal uren, en wie de contactpersoon is. Deze gegevens worden opgenomen in de centrale database van Farent.

Privacy

Je naw-gegevens worden behandeld conform wet- en regelgeving en het privacyreglement van Farent.

Samenwerking vrijwilliger en beroepskracht

Vrijwilligers bij Farent worden gekoppeld aan een beroepskracht van Farent. Deze beroepskracht ondersteunt en begeleidt de vrijwilliger. Je bespreekt samen onderwerpen zoals werktijden, werkomstandigheden en werkwijze. De beroepskracht neemt je suggesties en voorstellen serieus en zorgt voor een goed werkklimaat.

Deskundigheidsbevordering VrijwilligersAcademie073

Als vrijwilliger verricht je  principe vrijwilligerswerk dat aansluit bij je kwaliteiten, mogelijkheden en interesses. Soms is een training of cursus om (nog) beter te kunnen functioneren. Hiervoor zijn -in overleg- mogelijkheden binnen Farent, bijvoorbeeld bij de vrijwilligersacademie073 

De VrijwilligersAcademie073 organiseert scholing voor vrijwilligers binnen de gemeenten Den Bosch en Vught en biedt het hele jaar door een gevarieerd aanbod van workshops, trainingen en lezingen. Voor geregistreerde vrijwilligers bij Farent is deelname gratis.Voor het workshopaanbod en voor meer informatie ga naar www.vrijwilligersacademie073.nl of neem contact op via email: info@vrijwilligersacademie073.nl

 

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Heb je te maken met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie op de werkvloer? Of betreft het vertrouwelijke informatie over strafbare feiten van en over wijkbewoners? Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk. Er wordt geen informatie aan anderen verstrekt.

Wie zijn de vertrouwenspersonen? 

Boris de Weijer
borisdeweijer@farent.nl
06 – 13 32 32 11

Sonja Boerman
sonjaboerman@farent.nl
06 – 21 59 68 25

Maartje Raeskin
maartjeraeskin@sociom.nl
06 – 89 97 23 25

Regelingen

Onkostenvergoeding
Vrijwilligerswerk is per definitie onbetaald. Farent heeft als uitgangspunt dat een vrijwilliger die zijn/haar tijd en inzet geeft, geen onkosten mag ondervinden door vrijwilligerswerk. Eventuele onkosten -werkelijk gemaakte kosten- kunnen via de beroepskracht gedeclareerd worden. De belastingdienst bepaalt tot welk maximumbedrag per jaar dat belastingvrij is.


Verzekeringen
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft voor alle vrijwilligers die in de stad vrijwilligerswerk verrichten, collectieve verzekeringen afgesloten: een basispolis en een pluspolis. Ook de vrijwilligers die voor Farent activiteiten verrichten zijn hierin ondergebracht. Zie voor meer info  de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch en zoek in de zoekbalk op vrijwilligers. Ook andere gemeenten waar Farent werkzaam is, hebben meestal een collectieve verzekering voor vrijwilligers. Vraag dit na bij de coördinator vrijwilligers


Aansprakelijkheid en eigendommen
De eigendommen van de vrijwilligers vallen bij het verrichten van vrijwilligerswerk onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. Voor beschadigingen of kwijtraken tijdens activiteiten is Farent niet aansprakelijk. Het kan voorkomen dat er tijdens een activiteit van Farent iets gebeurt dat minder leuk is en schade oplevert. Farent is verzekerd voor schades die voortkomen uit de wettelijke aansprakelijkheid.


Collectiviteit ziektekostenverzekering ook voor Farent vrijwilligers
Farent biedt sinds enkele jaren aan de medewerkers drie collectieve zorgverzekeringen aan waarmee een flinke korting kan worden genoten op de premie. Voor Farent vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst is het ook mogelijk om hier gebruik van te maken.

 

Vrijwilligersnieuwsbrief

Klik hier voor de vrijwilligersnieuwbrief:

- Januari 2020

Vrijwilliger worden?

Als vrijwilliger bij Farent kun je je op veel verschillende manieren inzetten. Voor een paar uurtjes of enkele dagen, net wat bij je past. Farent biedt scholing en begeleiding aan haar vrijwilligers, zodat je je functie goed kunt uitoefenen.•Gastvrouwen/heren voor o.a. het Mantelzorgcafe en in de wijkpleinen


•Huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren op diverse locaties
•Buurmaatjes en taalmaatjes om vluchtelingen te helpen wegwijs te worden in onze samenleving
•Kinderoppas bij diverse activiteiten waaraan moeders deelnemen
•Opzetten en begeleiden van een kinderpersbureau
•Administratie en telefoonwerkzaamheden voor diverse diensten
•Vrijwillige Thuishulp: door het doen van boodschappen, kleine klusjes, tuinonderhoud, administratie of sociaal contact help je ouderen e en zieken omlanger zelfstandig te blijven
•Activiteiten voor jongeren mee organiseren en begeleiden
•Hulp in huiskamers met dagbesteding voor kwetsbare ouderen
•Je talent delen met anderen: workshops of lessen geven, bijvoorbeeld in zang, dans, techniek, media of sport
•Coaches, onder andere voor mensen die hun sociale netwerk willen uitbreiden of te maken krijgen met dementieStoppen met vrijwilligerswerk

Het kan gebeuren dat je wilt stoppen met het vrijwilligerswerk. Wij verzoeken je vriendelijk om dit een maand vooraf te melden bij de beroepskracht.  Bij beëindiging vindt er desgewenst een eindgesprek plaats met de beroepskracht. Over de wijze van afscheid nemen staan in het Vrijwilligersbeleid richtlijnen omschreven. Verder kan de beroepskracht een getuigschrift voor je opstellen met daarin de periode dat je als vrijwilliger actief was en welke werkzaamheden je hebt verricht.

Klachten

Hoe goed ieders bedoelingen ook zijn, toch kan het voorkomen dat je als vrijwilliger minder tevreden bent over bepaalde onderdelen van het werk. Het is bij Farent zo geregeld dat je eerst met je zorg of klacht aanklopt bij de verantwoordelijke beroepskracht. Als jullie er samen niet uitkomen, wordt het probleem aan de leidinggevende voorgelegd. Als voor jouw gevoel de klacht niet serieus wordt opgepakt of opgelost kun je gebruik maken van de klachtenprocedure.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren