info Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk. Je kunt direct contact opnemen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Crisis- en Interventie Team (CIT)

Het Crisis- en Interventie Team (CIT) van Farent is een integraal team dat 24/7 bereikbaar en inzetbaar is voor mensen die (acuut) psychosociale ondersteuning nodig hebben. 

Klik hier voor de flyer.


De pijlers van het CIT zijn: snelheid, inzet op direct en kortdurend contact, beeldvorming, crisisinterventie, regie en toeleiding naar passende zorg. Onze medewerkers werken 24/7 intensief samen met politie, GGZ, de huisartsenpost, het Jeroen Bosch ziekenhuis, Veilig Thuis, woningcorporaties en andere ketenpartners. Hierdoor kunnen we slagvaardig en adequaat handelen.

Het CIT omvat de diensten:

  • CIT-binnen kantooruren :de CIT-medewerker legt snel het eerste contact om zicht te krijgen op de situatie van de betreffende persoon. In samenspraak met betrokkene(n) en anderen bekijkt de CIT-medewerker wat nodig is. Snelheid van signaleren en handelen staan voorop. We blijven betrokken totdat de juiste hulp is ingezet. Zo weten we zeker dat mensen niet tussen wal en schip vallen en uit beeld raken.

  • CIT- buiten kantooruren: de CIT-medewerker is beschikbaar voor burgers om ‘s avonds, ’s nachts en in de weekenden bij crisissituaties psychosociale of praktische ondersteuning te bieden.

  • Meldpunt Wvggz: vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (Wvggz) van kracht. Burgers en professionals die zich zorgen maken om een persoon met acute zorgnood voor wie de noodzaak tot (verplichte) geestelijke gezondheidszorg zouden moeten worden onderzocht, kan dit melden bij een gemeentelijk meldpunt. Het CIT van Farent verzorgt dit meldpunt voor een aantal gemeenten. Bij een vermoeden van een Wvggz-melding voert het CvTB een verkennend onderzoek uit en/of zetten we een andere interventie uit vanuit het CIT. Daarnaast vervullen we in het kader van de crisismaatregel de taak van ‘het horen van burgers’.


Werkgebied en inzet CIT
In de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Maasdriel verzorgt CIT de diensten Cit-Binnen kantooruren, Cit-buiten Kantooruren en Meldpunt Wvggz.

In de gemeenten Boxtel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel verzorgt het CIT het Meldpunt Wvggz en de Cit- Buiten Kantooruren.


Bereikbaarheid CIT
Het CIT is 24/7 bereikbaar op: 088 023 75 00

Wil je meer weten over de dienstverlening van het Crisis- en Interventie Team van Farent? Neem dan contact op met:
Yurin de Weijer, coördinator CIT,   06 51 86 65 99 of yurindeweijer@farent.nl
Abdellah Oualkaid, coördinator CIT, 06 29 18 74 56 of abdellahoualkaid@farent.nl


In de overige gemeenten waar Farent werkzaam is, kan er in geval van een crisissituatie contact worden opgenomen met de volgende organisaties:
Gemeenten Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Oisterwijk: CIT regio Hart van Brabant 0800-8013

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren