info Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk. Je kunt direct contact opnemen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Cliëntenraad

Farent vindt de ‘de stem van de cliënt’ belangrijk. (Ex-)cliënten worden daarom actief betrokken bij het te voeren hulpverleningsbeleid via een Cliëntenraad. De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de cliënten van Farent vertegenwoordigt. De Cliëntenraad is een volwaardige gesprekspartner voor Farent, die vanuit algemene cliëntbelangen meedenkt en adviezen geeft. Het betreft dan bijvoorbeeld advies over het gevoerde beleid in algemene zin, over de verbeterplannen na een cliënttevredenheidsonderzoek, over de reglementen die op de cliënten van toepassing zijn, over de plannen voor de toekomst. Vanuit de dialoog en betrokkenheid met (ex-) cliënten verbetert en vernieuwt Farent de hulp- en dienstverlening en toetst beleid en uitvoering aan het cliëntenperspectief. De Cliëntenraad komt bijeen volgens een jaarlijks vergaderrooster. De zittingstermijn voor individuele leden bedraagt drie jaar en kan éénmaal worden verlengd. De Cliëntenraad werkt volgens de aanpak Cliëntenraad Nieuwe Stijl.  Voor contact:  clientenraad@farent.nl

Gezocht: nieuwe leden Clientenraad
Door het vertrek van enkele leden is de Cliëntenraad van Farent op zoek naar nieuwe leden. Wilt u de Cliëntenraad van Farent komen versterken en vanuit cliëntperspectief de kwaliteit van de dienstverlening van Farent verder uitbouwen, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen. Zie ook: https://www.farent.nl/nieuws/farent-zoekt-leden-voor-haar-clientenraad/

Klik hier voor profielschets lid cliëntenraad.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren