// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Privacystatement

Wanneer je je aanmeldt als klant, mantelzorger, sollicitant of als vrijwilliger bij Farent kunnen wij om je persoonsgegevens (naam- adresgegevens, email, telefoonnummer) vragen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld en niet langer dan noodzakelijk wordt bewaard.

Alleen die persoonsgegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn om je vragen te kunnen beantwoorden, verzoeken in behandeling te nemen maar ook om onze dienstverlening te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers.

Gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld Burgerservicenummer, rekeningnummer of gegevens over gezondheid worden alleen met jouw toestemming vastgelegd. In een aantal gevallen kan een Verklaring Omtrent Gedrag worden gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor stagiaires en kan gelden voor vrijwilligers.

Delen en beveiligen
Farent is onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden, zorgorganisaties, gemeente, politie enz. In specifieke gevallen is het nodig gegevens uit te wisselen met derden. Dit doen we altijd met jouw toestemming. De gegevens worden in zo’n geval verzonden via een beveiligde verbinding. Een samenwerkingspartner kan alleen ingeschakeld worden als hij aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Farent draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Farent of die van een derde partij.

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die hier toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben o.b.v. de CAO Sociaal Werk een geheimhoudingsplicht.  

Website

Uiteraard gaan we ook zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van onze website. Om de inhoud op onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoeften van bezoekers maakt Farent onder meer gebruik van Google Analytics. 

Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, dan vragen we om naam en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden en je gegevens worden dan binnen een maand geheel verwijderd uit ons bestand.

Namen en e-mailadressen van nieuwsbrief-abonnees worden bewaard in een beveiligde omgeving, zijn alleen toegankelijk voor de beheerder(s) van deze website en worden nooit gedeeld met andere personen of bedrijven.

Rechten
Je hebt het recht om de gegevens, die wij van je hebben, in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of vragen om deze verwerking te beperken. Mail daarvoor naar privacy@farent.nl

Functionaris gegevensbescherming
Farent beschikt over een Functionaris gegevensbescherming. Als u een vraag heeft aan de Functionaris gegevensbescherming dan kunt u mailen naar privacy@farent.nl of telefonisch contact opnemen via 088 023 75 00.

 

 

Klik hier voor de uitgebreide versie van ons privacystatement

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren