// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

19 februari 2020Buurtvisie ‘Gestelse buurt werkt’

De leefbaarheid en de veiligheid in de Gestelse Buurt staan onder druk. Ook zijn er sociale problemen op het gebied van armoede en jeugdzorg. Gemeente, politie, BrabantWonen en Farent hebben daarom de handen ineengeslagen. Samen hebben ze het plan ‘Gestelse buurt werkt’ gemaakt. Dat plan gaat over hulp aan inwoners, over veiligheid en openbare orde én over de huizen en het openbaar gebied.

Om deze integrale aanpak mogelijk te maken wordt vanuit de beschikbare GSB middelen een extra bedrag van € 3,5 miljoen ingezet voor een meerjarenaanpak. Daarnaast investeren de betrokken partijen fors in de buurt door extra inzet en verschillende maatregelen te treffen.

Wethouder Roy Geers: “Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd. Nu is de tijd om daarop voort te bouwen en stevig door te pakken. We willen bewoners perspectief bieden, zodat zij zich in hun buurt veilig en vertrouwd voelen, en kunnen genieten van een aantrekkelijke woonomgeving. Dat kan alleen door goed samen te werken. Dan kunnen we echt enorme sprongen vooruit maken.’

Om invulling te geven aan de visie ‘de Gestelse buurt Werkt!’ wordt er een samenwerkingsverband opgericht onder de naam van de Werkmakers. Hier gaan in eerste instantie de gemeente, BrabantWonen, Farent, Politie, KOO, WeenerXL en BBS Nieuw Zuid samen aan de slag met de buurtbewoners die nu al de schouders onder de buurt zetten. Het is de bedoeling dat deze groep koplopers zich langzaamaan uitbreidt en dat steeds meer bewoners geënthousiasmeerd worden om ook mee te werken. De buurtvisie ‘Gestelse buurt werkt’ gaat over acties en activiteiten die de komende jaren worden uitgevoerd.


Rob Bogaarts, directeur BrabantWonen: “Om succes te hebben in kwetsbare wijken als de Gestelse buurt is een integrale en langdurige buurtaanpak en gezamenlijke inzet van alle partijen noodzakelijk. Samen met gemeente, politie, welzijn en niet te vergeten bewoners gaan we aan de slag voor een mooie buurt”.


De maatregelen en acties die uit de Buurtvisie komen gaan allen over het bieden van kansen aan bewoners, wonen en samenleven in een fijne buurt. Ze zijn verdeeld over vier thema’s:

  • Bieden van perspectief door aanpak van armoede, talentontwikkeling en werkgelegenheid
  • Een weerbare buurt door zelfredzaamheid en samenredzaamheid
  • Veilig en vertrouwd door aanpak criminaliteit en overlast
  • Een aantrekkelijke leefomgeving: duurzaam en gezond.

Weerbaar, met perspectief
Het is fijn om hulp te krijgen, maar het is nog fijner om met minder steun de eigen boontjes te doppen. Door bijvoorbeeld mensen met veel problemen te helpen en te ondersteunen kunnen ze na verloop van tijd hun eigen leven weer oppakken en regelen. Erik de Rooij, directeur van Farent zegt daarover: “Het zou mooi zijn als we in deze wijk enkele gezinnen een paar jaar intensief kunnen begeleiden om zo de situatie van de kinderen te verbeteren en hun toekomstperspectief te bieden.”

Veilig en vertrouwd
Criminaliteit, bedreigingen en overlast worden niet getolereerd en aangepakt. Verder komt er extra aandacht voor mensen die de kans lopen om af te glijden in criminaliteit of voor mensen die zorgen voor overlast. Linda van Winsen, chef basisteam Politie Den Bosch: “Verwacht een zichtbare politie, die handhaaft in de wijk. Waarbij wij gebruik maken van informatie uit de wijk om overlast en criminaliteit tegen te gaan.”

Aantrekkelijke leefomgeving
Zes oude flats worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw, de meest duurzame flats van ’s-Hertogenbosch. Er komen plannen voor de Guido Gezellelaan en de Hildebrandstraat. Bij die plannen gaat het onder meer om verkeersveiligheid, parkeerbeleid, meer groen en vervanging van de riolen. Ook komt er een apart plan voor de winkelstrip in de Hildebrandstraat.

Naar verwachting beslist de gemeenteraad op 31 maart over het plan voor de Gestelse buurt. Als deze akkoord is, worden de plannen verder uitgewerkt. Dat doen de organisaties samen met de bewoners van de Gestelse buurt.

Meer informatie
Bekijk hier de animatie over de buurtvisie Gestelse buurt.
Via www.s-hertogenbosch.nl/gestelsebuurt blijft u op de hoogte.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren