// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

2 april 2021Initiatieven in de dementievriendelijke wijken

Naast wijk Zuid zijn we halverwege 2020 in de Binnenstad en Schutskamp gestart met het opzetten van dementievriendelijke wijken. Ondanks corona zijn er in deze 3 wijken al verschillende initiatieven opgezet. Lees verder.

Wijk De Schutskamp
In wijk De Schutskamp is er  kennisgemaakt met netwerkpartners die samen eigenaarschap krijgen om de wijk dementievriendelijk te maken. Voor de komende twee jaar  gaan we nu samen doelen opstellen om de wijk dementievriendelijk te maken. 

Verder vond eind oktober 2020 in wijk de Schutskamp de 'Lang Leve' manifestatie plaats. Hier hebben we als DVG ook een actieve rol in gehad. Vanwege Covid-19 maatregelen was er een aangepast programma  met bijvoorbeeld 'raamspelletjes'  en de activiteit 'muziek in de wijk'

Rijzertcomplex
In januari 2021 is het Buurtteam  Schutskamp /Kruiskamp begonnen met het versterken van het buurtnetwerk in het Rijzertcomplex voor meer onderling contact tussen de bewoners. We gaan daar ook kennis delen over dementie, zodat  bewoners op deze manier handvatten krijgen als er een niet pluis gevoel is bij een buur met verward gedrag. 

Wijk Binnenstad
Koffie(b)uurtje
Het Buurtteam  Muntel/Vliert/Binnenstad/Orthenpoort is  bezig met het opzetten van verschillende ontmoetingsplekken in de stad waar  buurtbewoners in de straal van 500 meter naar een plek kunnen om  anderen te ontmoeten. Inmiddels zijn 6 verschillende partijen bereid hier aan mee te werken. Van de W2 fabriek tot café Buurt. Vanuit DVG leveren we hier een bijdrage aan door contact met de deelnemers van de koffiegroepen te houden om zo een netwerk voor een zorgzame buurt op te bouwen.

Bij Katrien
De thuiskamer van Bij Katrien in de Binnenstad is samen met  Farent bezig om een dementievriendelijke thuiskamer te worden. In juni gaan we drie keer een online mantelzorguurtje organiseren voor mantelzorgers die zorgen met naasten met dementie. Lees meer.

Cultuurnetwerk
In de binnenstad zijn we met een aantal culturele instellingen in gesprek om te onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een dementievriendelijke wijk/stad. Dit is nog in een beginstadium, wordt vervolgd.

Wijk Zuid
In Zuid is de Huiskamer van Farent verhuisd naar de zaal van de Lucaskerk. De Huiskamer is een vorm van dagbesteding voor (kwetsbare) ouderen. Elke maandag en woensdag bezorgen betrokken vrijwilligers de bezoekers een fijne dag en ontlasten mantelzorgers zelfs van hun taak.

De ontmoetingsactiviteit Strip Zuid ligt stil vanwege de overname van het pand door Cello. Gelukkig is er al een start gemaakt met de bouw van de nieuwe Zuiderschans. In dit pand komt een strip die ook voor bewoners uit Zuid toegankelijk is. Het streven is om de ontmoetingsactiviteit Strip Zuid daar weer op te starten. Ter overbrugging voeren we gesprekken met de Jumbo om daar een Informatiepunt in te richten en gaan we met een mobiel infopunt de wijk in.

Met buurtverkenning in Zuid we in kaart brengen in hoeverre bewoners elkaar helpen. We zoeken naar sleutelfiguren die informatie door kunnen spelen over thema's die te maken met ouder worden en over activiteiten die we na Corona weer gaan organiseren. Ook zoeken wij als Buurtteam de aansluiting met bewoners die mantelzorg bieden aan hun medebewoners. Als de zorg te zwaar wordt of er professionele hulp nodig is, kunnen bewoners contact zoeken met het Buurtteam.
Ook de buurtverkenning ligt nu stil. Als de Corona maatregelen versoepelen,  pakken we de draad weer op.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren