// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

PowerUp073

Wie zijn we?
PowerUp073 is een netwerkorganisatie (Farent en S-PORT) die Bossche jongeren uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.


Vier jongerenwijkteams met jongerenwerkers, sportwerkers en JPP jeugdpreventiewerkers zetten zich in voor talentontwikkeling, jongerenparticipatie en individuele begeleiding in de gebieden Noord, Zuid-Oost, West en Rosmalen-Nuland-Vinkel in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. We focussen ons niet alleen op jongeren maar ook op het versterken van de kracht van de ouders en de sociale omgeving.


Wat doen we?

Wij richten ons op jongeren tussen 12-23 jaar en stimuleren hen om de eigen kracht en kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten. Onze PowerUp073 teams doen dit door jongerenparticipatie in te zetten als middel om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de talenten van jongeren en gedragsverandering te realiseren. Daarmee willen we risicogedrag onder jongeren voorkomen. Als het om jongeren gaat, werken we vanuit de overtuiging: Jij bent je eigen held!


Waar staan we voor?
PowerUp073 draagt bij aan een uitgebalanceerd opvoed – en opgroeiklimaat voor de Bossche jeugd, waarin jongeren hun vaardigheden en/of talenten zo goed mogelijk kunnen benutten en zich in persoonlijk en maatschappelijk opzicht kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers.


Waar gaan we voor?
Binnen PowerUp073 streven we ernaar om als drie disciplines (jongerenwerk, sportwerk en individuele hulpverlening) samen de voorwaarden te scheppen voor jongeren om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen tot weerbare burgers die een positieve bijdrage leveren aan de Bossche samenleving.

Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch
Bel: 073 206 83 00
info@powerup073.nl
http://www.powerup073.nl

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren