// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Partners

Farent werkt samen met partners aan vitale wijken en buurten waar wijkbewoners volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

Basisondersteuning 's-Hertogenbosch

Farent, MEE, GGD en Humanitas werken in de gemeente ’s-Hertogenbosch samen in de basisondersteuning. Het doel is een sterke sociale stad, met een toegankelijke en laagdrempelige basisondersteuning waarin iedereen meetelt en meedoet. Vandaag én morgen. Als samenwerkende partners in de basisondersteuning gaan en staan we voor meer gezonde en gelukkige jaren voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Klik hier voor de resultaten Basisondersteuning 2022

Klik hier voor het jaarmagazine 2021.

Lees meer over basisondersteuning 's-hertogenbosch

Buurtteam

In het Buurtteam werken Farent en MEE samen.

Het Buurtteam in 's-Hertogenbosch biedt basisondersteuning in de wijk. Wij maken ons sterk voor een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en voor een leefomgeving waar het prettig wonen is. Dat willen wij bereiken samen met bewoners in de wijk! 


Waarvoor kun je bij het Buurtteam terecht? 
Je kunt met allerlei vragen terecht bij het Buurtteam. Bijvoorbeeld met vragen op het gebied van relaties, financiën, gezondheid of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook als je iets wilt organiseren in je buurt samen met andere bewoners, als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk of vragen hebt over mantelzorg. Samen met jou kijkt de medewerker van het Buurtteam wat er nodig is en wie jou daarbij kan ondersteunen. Wij werken daarbij ook nauw samen met andere organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld het sociaal wijkteam, de GGD of de basisschool.


Er zijn negen Buurtteams actief in de gemeente 's-Hertogenbosch. Het Buurtteam werkt vanuit verschillende locaties in de wijk, bijvoorbeeld vanuit een wijkplein, gezondheidscentrum of vanuit een Brede Bossche School. Je kunt ons bereiken via de wijkpleinen of via telefoonnummers van Farent en MEE.


Klik hier voor de flyer.

Klik hier voor de flyer van het Buurtteam Rosmalen, Groote Wielen, Nuland en Vinkel

Klik hier voor een filmpje van het Buurtteam.

Lees meer over buurtteam

PowerUp073

Wie zijn we?
PowerUp073 is een netwerkorganisatie (Farent en S-PORT) die Bossche jongeren uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.


Vier jongerenwijkteams met jongerenwerkers, sportwerkers en JPP jeugdpreventiewerkers zetten zich in voor talentontwikkeling, jongerenparticipatie en individuele begeleiding in de gebieden Noord, Zuid-Oost, West en Rosmalen-Nuland-Vinkel in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. We focussen ons niet alleen op jongeren maar ook op het versterken van de kracht van de ouders en de sociale omgeving.


Wat doen we?

Wij richten ons op jongeren tussen 12-23 jaar en stimuleren hen om de eigen kracht en kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten. Onze PowerUp073 teams doen dit door jongerenparticipatie in te zetten als middel om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de talenten van jongeren en gedragsverandering te realiseren. Daarmee willen we risicogedrag onder jongeren voorkomen. Als het om jongeren gaat, werken we vanuit de overtuiging: Jij bent je eigen held!


Waar staan we voor?
PowerUp073 draagt bij aan een uitgebalanceerd opvoed – en opgroeiklimaat voor de Bossche jeugd, waarin jongeren hun vaardigheden en/of talenten zo goed mogelijk kunnen benutten en zich in persoonlijk en maatschappelijk opzicht kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers.


Waar gaan we voor?
Binnen PowerUp073 streven we ernaar om als drie disciplines (jongerenwerk, sportwerk en individuele hulpverlening) samen de voorwaarden te scheppen voor jongeren om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen tot weerbare burgers die een positieve bijdrage leveren aan de Bossche samenleving.

Lees meer over powerup073

Koo

Koo is het informatie- en adviespunt voor inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. klik hier voor de flyer.

KOO is nu ook bereikbaar via een gratis telefoonnummer:  0800 35 000 12

Koo = ook voor jou!
Heb je een vraag over iets in je persoonlijk leven? En weet je niet goed waar je antwoord kan vinden? Neem dan eens contact op met Koo. Want daar kan je terecht met vragen over veel verschillende onderwerpen. Die hebben we samengevat in 6 thema’s: opleiding en werk, geldzaken, jeugd en gezin, wonen en vervoer, zorg en hulp, meedoen en meehelpen.

Bel, kijkopkoo.nl of kom langs

Koo kan je bereiken op een manier die je zelf prettig vindt. Je kan bellen met Koo: 073- 206 88 88. Dan krijg je een professional een de lijn. Die kan je of zelf antwoord geven of naar de juiste plek doorgeleiden. Je kan ook zelf zoeken naar informatie op www.kijkopkoo.nl. Of je kan langskomen bij een van de wijkpleinen voor informatie en advies. Vrijwilligers met verstand van zaken helpen je daar verder.

Je kan ook zelf een idee naar Koo brengen. Bijvoorbeeld als je een leuk plan of activiteit hebt bij jou in buurt. Waar je andere inwoners aan mee wilt laten doen. Meld het dan aan bij Koo. Dat kan via 073- 206 88 88, www.kijkopkoo.nl of bij een van de wijkpleinen.

Wijkpleinen
Er zijn 9 wijkpleinen.  Koo, wijkplein Binnenstad, BBS Nieuw-Zuid, BBS Boschveld, De Kiek, de Schans (Maaspoort), Helftheuvel (West), Perron-3 (Rosmalen), BBS Hambaken, en BBS Haren Donk en Reit.

Samenwerken
Koo staat onder meer voor coproductie: samenwerken met inwoners en samenwerking van verschillende partijen. Want achter Koo zitten veel professionele organisaties, vrijwilligers en wijkinitiatieven. We hebben er samen met Farent, GGD, MEE, vrijwilligers, inwoners en belangenorganisaties voor gezorgd om goed met Koo te kunnen starten.

In de volgende animatie wordt uitgelegd wat Koo kan betekenen voor professionals: https://vimeo.com/430753277

 

Lees meer over koo

Galant

Vrijwilligerscentrale Galant helpt vrijwilligers, non-profit organisaties en maatschappelijk betrokken ondernemers om hun mooie werk uit te voeren. Ruim 40.000 inwoners van ’s-Hertogenbosch zetten zich in als vrijwilliger, bij zo'n 1200 stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven.

Galant maakt goed doen makkelijk:

  • Vrijwilligers en organisaties vinden elkaar in de vacaturebank.
  • We geven advies op maat om je stichting of vereniging te laten groeien en bloeien.
  • We bieden mooie lokale projecten om als bedrijf of donateur in te investeren (sociaal makelaar)
  • We organiseren workshops en events om je als vrijwilliger te blijven ontwikkelen (vriijwilligersacademie)

 

Galant is onderdeel van Farent sociaal werk. Kijk voor meer informatie op www.galant.nl of www.galantvacaturebank.nl.

 

Lees meer over galant

Welzijn Vught

Klik hier voor de folder Welzijn Vught.

We werken samen met:

Jongeren
Wij coachen jongeren, laten jongeren hun talent ontdekken en bieden hen ruimte om te groeien.

Vrijwilligers
We weten vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te matchen, te informeren, te adviseren en te ondersteunen

Ouderen
Wij stimuleren ouderen om mee te doen, denkend vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen.

Mantelzorgers
Wij zorgen dat de mantelzorgers de ondersteuning vinden die ze nodig hebben.

Buurtbewoners
Wij zijn actief in buurten en wijken en stimuleren en ondersteunen bewoners om het samenleven in de buurt vorm te geven.

Wegwijs+
Wij maken verbindingen op het gebied van zorg, werk en ondersteuning.

 

 

Lees meer over welzijn vught

CvtB

Tegenslagen horen bij het leven. Maar niet iedereen kan ze overwinnen. Als de problemen gaan stapelen, kan het uit de hand lopen. Flink zelfs: ontslag, groeiende schulden, verlies van sociale contacten. Andere ellende: overmatig drank- en/of drugsgebruik, zelfverwaarlozing, dakloosheid.


Vaak is er sprake van meerdere problemen. Soms wijzen de betrokkenen hulp af. Dat kan een zorgwekkende situatie opleveren voor familie/vrienden, omwonenden en de man/vrouw zelf. CvTB richt zich op de groeiende groep van zorgmijders, verslaafden, zwerfjongeren, [oudere] dak- en thuislozen en huishoudens met meervoudige problemen.

Het CvtB bestaat uit een samenwerkingsverband van Cello, Novadic-Kentron, de Reinier van Arkel groep, Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch en Farent. Daarnaast trekken we samen op met de acht gemeenten in ons werkgebied: ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren, Boxtel, Meierijstad, Maasdriel en Zaltbommel.

Lees meer over cvtb

Regionaal Trainingscentrum

Het Regionaal trainingscentrum is voor inwoners uit 's-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel en Boxtel. Hier worden gratis cursussen en trainingen aangeboden voor kinderen en volwassen.

Het Regionaal Trainingscentrum is een samenwerking van Farent, MEE,  Ypse, GGD Hart voor Brabant,  Haspel, Novadic Kentron.

Lees meer over regionaal trainingscentrum

Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad

Farent, Lumens, MEE De Meent Groep, ONS welzijn en Welzijn De Meierij werken samen in Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad. Ons gezamenlijke doel is dat de inwoners van Meierijstad zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden in hun eigen omgeving. Met elkaar bieden we complete maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Meierijstad. De vraag van de inwoner staat centraal. Daarbij hebben we oog voor de lokale situatie in eigen kern of wijk. Als vijf organisaties hebben we onze eigen specialiteit(en) en versterken we elkaar. Zo zorgen we dat een inwoner snel en door de juiste persoon vooruit wordt geholpen.

Lees meer over coöperatie sociaal werk meierijstad

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren