// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

2 juni 2022Erik de Rooij neemt afscheid: 'FARENT BLIJFT BROODNODIG'


‘Zowel mijn werk als mijn politieke carrière hebben altijd in het teken gestaan van opkomen voor mensen die ongelijke kansen hebben in de maatschappij. Ik heb me altijd ingezet dat mensen kunnen meedoen in hun eigen buurt, dat ze onderwijs kunnen volgen, goed kunnen wonen en eerlijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt.  Mensen weerbaar en bewust maken van hun eigen mogelijkheden, dat vind ik belangrijk’. Aan het woord is Erik de Rooij die vanwege pensionering op donderdag 30 juni a.s. afscheid neemt van Farent. Hij kan terugkijken op een mooie loopbaan, zowel bij Farent en voorganger Divers, én als gemeenteraadslid van GroenLinks. Nu is het tijd om even achter over te leunen. “De komende maanden ga ik in ieder geval zonder agenda leven’, lacht Erik.

 

Het waren intensieve jaren bij Farent en ontwikkelingen volgden elkaar snel op. Zoals de decentralisatie van de WMO dat leidde tot grote veranderingen binnen het sociaal domein. De gemeentes kregen andere takenpakketten met een grote impact op de opdrachtverlening aan Farent als gevolg. ‘Nu terugkijkend vind ik dat de transitie van de WMO geslaagd is, vindt Erik. De transformatie, dus veranderingen in werkwijze, cultuur en houding, zijn nog volop bezig. Dat gaat schoorvoetend. Het blijkt lastig om binnen het sociaal domein dingen anders te organiseren. We moeten veel meer toe naar een preventieve aanpak, met name ook in de jeugdzorg.’

Genoeg mijlpalen
Mijlpalen voor Erik waren er in zijn Farent-jaren genoeg. Hij somt er een aantal op zoals het opzetten van het Buurtteam: een integraal team met Farent en MEE-medewerkers dat ondersteuning biedt aan buurtbewoners. ‘Dat was een belangrijke stap vooruit en een ontwikkeling die paste bij de transformatie. Ook de start van Koo noemt hij essentieel. Eén gezamenlijk loket waar inwoners terecht kunnen voor ondersteuning en vragen op het gebied van zorg en hulp, jeugd en gezin, opleiding en werk, geld en administratie en wonen en vervoer. ‘Hoewel de bekendheid van Koo onder Bossche inwoners zeker nog beter kan, groeit de waardering. Afgelopen maand scoorde het telefoonteam een 8 en de dienstverlening op het wijkplein een 9,3. Dat zijn mooie rapportcijfers.’ Verder roemt Erik de inmiddels sterke positie van PowerUP073. ‘Het jongerenwerk staat goed op de kaart binnen ’s-Hertogenbosch’.  En natuurlijk was de fusie tussen Juvans en Welzijn Divers tot Farent een belangrijke mijlpaal voor hem. “Ik ben trots dat de fusie, hoewel het een langdurig proces was, geslaagd is. Door het samenvoegen van maatschappelijk werk en welzijnswerk kunnen we een totaalproduct bieden aan de inwoners in de gemeentes waar we werkzaam zijn. En dat doen we met zeer gemotiveerde en kundige medewerkers!’ Uiteraard waren er gedurende zijn jaren bij Farent en Divers ook tegenslagen. ‘Dat is onvermijdelijk’, zegt Erik. ‘Lastig waren de verwikkelingen rondom jongerencentrum De Poort, de vertragingen in het fusieproces en het onverwachte plan van de gemeente om alle medewerkers van Welzijn Divers  te detacheren bij de gemeentelijke organisatie. Een plan dat uiteindelijk gelukkig niet doorging.’

Vertrouwen in de toekomst
Erik ziet de toekomst van Farent met veel vertrouwen tegemoet. ‘Farent blijft broodnodig in de stad en regio. In een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, is het belangrijk dat er een organisatie is die náást minder kansrijke inwoners èn oog heeft voor preventie en talentontwikkeling. Als boodschap wil hij meegeven aan beleidsmakers en samenwerkingspartners om binnen het sociaal domein meer oog te hebben voor elkaars deskundigheid. ‘Benut dat beter en organiseer het werkveld eenvoudiger, zonder te veel energie te stoppen in aansturing en verantwoording. Heb vertrouwen in elkaar!’

 

Erik heeft zin om meer vrije tijd te gaan krijgen. ‘Ik vind het spannend om met pensioen te gaan en sluit zeker niet uit dat ik op een gegeven moment een bestuursfunctie ga oppakken bij een culturele organisatie.  Maar nu ga ik eerst genieten van de vrijheid: meer reizen en bewegen én me bezighouden met mijn passies: Nederlandse literatuur, hedendaags theater en beeldende kunst én om de geest scherp te houden met een portie filosofie’.

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren