// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

20 juni 2024Farent Jaaroverzicht 2023

Inzet op leefbaarheid en welzijn

In het jaaroverzicht van 2023
blikken we terug op een uitdagend jaar waarin Farent zich met volle kracht heeft ingezet voor de leefbaarheid en vitaliteit van wijken. We hebben inwoners ondersteund bij het oplossen van persoonlijke problemen en hen nieuw perspectief geboden. We hebben sociale cohesie en solidariteit versterkt, de dialoog tussen overheid en inwoners bevorderd en bijgedragen aan een veiligere en hechtere gemeenschap.

Door de wereldwijde onrust nam de inflatie in Nederland verder toe, de vluchtelingenstroom bleef groeien, en inwoners werden geconfronteerd met woningtekorten en schaarste in de zorg. Ook in het werkgebied van Farent hadden deze ontwikkelingen een aanzienlijke invloed op het welzijn van veel inwoners. Dit kwam vooral tot uiting in een toenemend aantal vragen rondom mentale gezondheid, energiearmoede en bestaanszekerheid. Samen met gemeenten, samenwerkingspartners, vrijwilligers en inwoners hebben we deze uitdagingen aangepakt en hiermee een directe impact gehad op het welzijn van inwoners in kwetsbare wijken. 

Ga naar FARENT JAAROVERZICHT 2023

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren