// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

10 september 2020John Wildenberg genomineerd voor schuldhulpverlener van het jaar 2020

FARENT POWERUP073 COLLEGA JOHN WILDENBERG GENOMINEERD VOOR SCHULDHULPVERLENER VAN HET JAAR 2020

Maatschappelijk werker John Wildenberg, werkzaam bij Farent en PowerUp073, is genomineerd voor Schuldhulpverlener van het jaar 2020! John heeft zich in het afgelopen jaar bijzonder ingezet om mensen te helpen bij hun financiële problemen en om de aanpak van schulden te verbeteren. Met jouw stem kan hij een groter podium krijgen waardoor hij nog meer mensen uit de schulden kan helpen! Stemmen kan tot 28 september op de website https://www.schouderseronder.nl/genomineerden

John Wildenberg: “Het raakt mij als ik iemand spreek die zich jarenlang uit schaamte, heeft verstopt voor hulp of die ‘gevangen’ zit in het schuldensysteem. Dat moet veranderen. Het is mijn passie om mensen met financiële problemen te helpen. Mijn missie is om voor elkaar te krijgen dat op lokaal en landelijk niveau structureel de aanpak van schuldenproblematiek wordt verbeterd. Gelukkig is hier steeds meer aandacht voor. Kennis en inzichten uit de wetenschap en de praktijk worden vaker vertaald in een verbeterde aanpak van schulden. Fundamentele veranderingen zoals veranderen van het toeslagenstelsel of het aanpassen van wetgeving blijven helaas nog uit. De schuldhulpverlening komt daardoor meer onder druk te staan, ook bijvoorbeeld vanwege de toestroom van mensen die vanwege Corona in financiële problemen raken. Het is belangrijk om onze werkwijze te blijven door ontwikkelen, zodat we ook deze nieuwe groep snel hulp kunnen bieden.”

Verbeteren en Vernieuwen
John Wildenberg is bij Farent betrokken bij de doorontwikkeling van de aanpak schuldenproblematiek en bij het opzetten van innovatieve projecten. Zo is hij kwartiermaker Mobility Mentoring, een aanpak die gebruik maakt van inzichten uit de hersenwetenschap bij de begeleiding van mensen met financiële problematiek. Daarbij coacht hij medewerkers in de methodiek Motivational Interviewing. Binnen PowerUp073 heeft John het project ‘Geld moet rollen’ mee opgezet, dat zich richt op het voorkomen van schuldenproblematiek bij jongeren. Door voorlichting te geven op MBO-/VO-scholen, werkt John aan bewustwording onder jongeren, ouders en leerkrachten. Binnen dit project heeft John het innovatieve spel De Schulden Escape ontwikkeld. Tijdens De Schulden Escape proberen jongeren de code te kraken en het fictieve personage Jeroen te helpen naar een schuldenvrij leven. “Jongeren leren zo op een aantrekkelijke manier wat de gevaren zijn van geld en wat juist helpt om te voorkomen dat problemen ontstaan of erger worden. Het is belangrijk om jongeren bewust te maken voordat er problemen ontstaan, want voor je het weet zijn de problemen zo groot dat het oplossen ervan jaren duurt!”, aldus John Wildenberg. De eerste pilots, o.a. bij de Bossche Talent School, zijn veelbelovend en er is landelijke belangstelling voor de methodiek Geld moet rollen.

Onderscheiding Schuldhulpverlener van het jaar
De genomineerde met de meeste stemmen krijgt tijdens het onlinecongres ‘Intensivering armoede- en schuldenaanpak’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de onderscheiding ‘Schuldhulpverlener van het jaar’ uitgereikt. De verkiezing is georganiseerd door Schouders Eronder, een samenwerkingsverband van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren