// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

24 april 2022Farent staat in startblokken voor specialistische jeugdhulp

Woensdag 1 juni 2022 staat rood omcirkeld in de agenda van Floor van Essen, kwartiermaker Specialistische jeugdhulp bij Farent. Vanaf deze datum kunnen ouders en kinderen met allerlei soorten specialistische hulpvragen bij Farent terecht op het gebied van gezinsbegeleiding, individuele jongerenhulp en begeleiding bij complexe scheidingen of een combinatie hiervan. “Ja, dat is voor ons wel een belangrijk mijlpaal’, beaamt Floor. ‘Onze medewerkers zijn getraind en gecertificeerd en worden begeleid door een gedragswetenschapper. We staan nu echt in de startblokken om hiermee aan de slag te gaan.’


Maar basisondersteuning en specialistische zorg: hoe zit dat ook alweer? Floor: “Onze basisondersteuning voor jeugd is lichte hulp, zo kort mogelijk, en wordt ingezet door onze opvoedondersteuners, kinder- en jongerenwerkers en maatschappelijk werkers als kinderen en gezinnen er zelf niet uitkomen. Als de basisondersteuning niet toereikend is, kan nu voortaan via wijk- en toegangsteams van de gemeenten, jeugd- en  huisartsen of jeugdbescherming ook bij Farent gespecialiseerde begeleiding worden ingeschakeld. Dat is een groot voordeel. Onderzoek en praktijk wijzen namelijk uit dat een goede aansluiting tussen basisondersteuning en gespecialiseerde zorg een belangrijke succesfactor is in de hulpverlening aan kinderen en hun gezinnen. Ze worden beter geholpen als ondersteuning en zorg op elkaar aansluiten en niet wordt onderbroken. Als er iets misgaat in de jeugdhulp, is dat vaak terug te voeren op lange wachtlijsten, wisseling van hulpverleners en vele overdrachten.’


Onze kracht: laagdrempelig, lokaalgericht, snelle inzet en integrale aanpak

 ‘We kunnen op het gebied  van jeugdhulp nu een meer uitgebreid pallet aan diensten bieden’, vertelt Floor verder, ‘met als grote kracht: laagdrempelig, lokaalgericht, snellere inzet en integrale aanpak. Mensen in de wijk kennen onze medewerkers en wij kennen de wijk. De lijntjes zijn kort. Daardoor kunnen wij ook sneller schakelen met de huisarts, de school en de gebiedsteams. We sluiten aan met onze specialistische kennis en gaan zonder ‘knips’ verder op de eerder ingezette ondersteuning met als uitgangspunt: één gezin en één plan. Daarnaast werken we niet ketengericht maar integraal, waarbij we samen oplopen en afschalen. Dat is voor kinderen en gezinnen prettiger èn van groot belang. Niet alweer een intake en alles te hoeven uitleggen aan nieuwe hulpverleners die onbekend zijn met de situatie en met de wijk. Onze werkwijze is ambulant en outreachend. Dat betekent dat we er op tijden zijn wanneer begeleiding en ondersteuning gewenst is en het beste tot zijn recht komt: thuis, op straat, bij de sportvereniging of jongerencentrum of op school. Daarbij is onze aanpak gebaseerd op wetenschappelijke bewezen interventies voor blijvende gedragsverandering met een analyse, doelstelling, plan van aanpak en een evaluatie.’

Intensieve ondersteuning
‘We zijn er echt klaar voor,’ besluit Floor haar verhaal. ‘Fijn dat we er als Farent er nu ook kunnen zijn voor ouders en kinderen waarvan de draagkracht uit balans is en die tijdelijk meer intensieve ondersteuning nodig hebben.’
 

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren