// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

21 september 2021Farent start huisbezoeken bij 80-plussers

Vanaf oktober start Farent in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch met huisbezoeken aan zelfstandig wonende 80-plussers. Het project start in Rosmalen, daarna komen Hintham en AA-wijk-Zuid aan de beurt. In totaal worden 300 senioren bezocht. Het doel van deze huisbezoeken is om met deze senioren in gesprek te gaan en van hen te horen hoe het gaat en of ze behoefte hebben aan informatie, advies of ondersteuning. Voor deze huisbezoeken worden momenteel vrijwilligers geworven die hiervoor worden getraind in luister- en gesprekstechnieken en het signaleren en bespreken van eenzaamheid. 


De senioren ontvangen hiervoor een officiële brief van de gemeente 's-Hertogenbosch. Vervolgens kan men aangeven of men wel of geen  interesse heeft.  De vrijwilliger die op bezoek komt, heeft een legitimatiepas van Farent bij zich. Zo weet men wie het huisbezoek komt doen. Het bezoek duurt ongeveer een uur.

Veel ouderen worden in de gemeente ’s-Hertogenbosch bereikt en gestimuleerd tot ontmoeting en contact via allerlei activiteiten of ontmoetingen in de wijk, maar voor sommigen is de drempel te hoog. Met de huisbezoeken willen we juist deze groep bereiken en ondersteunen naar een passende activiteit of voorziening. Ouderen die bijvoorbeeld aangeven eenzaam te zijn, kunnen in contact worden gebracht met een ‘maatje’ of kunnen worden begeleid naar ontmoetingsactiviteit in de wijk. Ook kunnen de mantelzorgondersteuners van Farent worden ingeschakeld als er vragen zijn over mantelzorg van een partner of familielid.


Per wijk wordt een rapportage gemaakt van het aantal huisbezoeken, mate van eenzaamheid en van vervolgacties. Een werkgroep van wijkbewoners en opbouwwerkers gaat hiermee vervolgens aan de slag om dit te vertalen naar bestaand en nieuw aanbod voor de betreffende wijk. Op basis van de rapportages per wijk wordt na afloop van het project een rapport opgesteld met de resultaten en aanbevelingen voor de toekomst voor de totale gemeente.

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren