// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

19 december 2023Kracht van maatschappelijk werk: omgaan met complexe situaties

Voor haar opleiding Social Work interviewde student Sanne maatschappelijk werker Han Horn van het Farent-team in Schijndel:

Sanne: Hallo Han, bedankt dat je de tijd neemt voor dit interview. Laten we gelijk van start gaan. Kun je ons vertellen wat Farent precies doet en hoe het verschilt van andere welzijnsorganisaties?

Han Horn: Natuurlijk, graag. Farent biedt maatschappelijk werk aan in Schijndel, en we zijn gevestigd in Den Bosch. Onze focus ligt op het versterken van eigen kracht en zelfstandigheid van individuen en gezinnen. Wat ons onderscheidt, is dat we ons voornamelijk richten op het maatschappelijk werk, terwijl andere organisaties in Schijndel, zoals Welzijn de Meierij, meer gericht zijn op algemeen welzijnswerk. We werken altijd op vrijwillige basis en bieden een luisterend oor en praktische hulp bij diverse levensvragen en problemen.


Sanne:
Kun je wat voorbeelden geven van de soorten problemen waarmee jullie te maken krijgen?

Han Horn: Zeker. We behandelen een breed scala aan problemen, zoals relatieproblemen, werkgerelateerde kwesties, opvoedingsvragen, en gevoelens van eenzaamheid of depressie. Daarnaast bieden we ook ondersteuning bij huiselijk geweld, waarbij we werken volgens de geldende protocollen en samenwerken met instanties zoals Veilig Thuis.


Sanne:
Kun je eigen werk binnen Farent toelichten en welke rollen je vervult?

Han Horn: Daarnaast ben ik ook geschoold in de TOP-3 methodiek voor huiselijk geweld en heb ik training gehad in het Scheidings-Analyse Model (SAM) en het Taxatie-Instrument Gescheiden Ouderschap (TIGO). Mijn werk omvat ook het actief deelnemen aan het informatiepunt Kind en Scheiden, waar ik mensen voorzie van informatie en advies over scheidingen op een empathische en begripvolle manier. Bovendien vervul ik de rol van schoolmaatschappelijk werker op twee basisscholen in Schijndel Noord, waar ik snel toegankelijke ondersteuning bied aan kinderen, ouders en leerkrachten. Mijn focus ligt op het bevorderen van gezond opgroeien, het voorkomen van grote problemen en het creëren van een veilige schoolomgeving. Dit omvat het bieden van advies en kortdurende ondersteuning op maat, evenals het faciliteren van samenwerking tussen school, kinderen en ouders. Mocht specialistische hulp nodig zijn, dan begeleid ik hen naar de juiste kanalen, waarbij ik dan nauw samenwerk met het team Toegang Jeugd van de gemeente.


Sanne:
Kun je ons wat meer vertellen over je collega's en hun specialisaties?

Han Horn: Natuurlijk. We hebben een divers team van collega's met verschillende specialisaties. Zo heeft mijn collega Mark expertise in jeugdmaatschappelijk werk en ondersteunt hij jongeren en gezinnen in moeilijke situaties. Anja richt zich specifiek op scheidingen en biedt ondersteuning aan zowel volwassenen als kinderen die hiermee te maken hebben. Verder houdt Nicole zich met name bezig met geïndiceerde jeugdhulpverlening. In 2024 krijgen we nieuwe collega’s die zich gaan richten op de huisvesting voor statushouders en begeleiding van nieuwkomers.


Sanne:
Dat klinkt als een goed samengesteld team. Wat zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee jullie worden geconfronteerd in jullie werk?

Han Horn: Een van de grootste uitdagingen is het omgaan met complexe situaties waarbij meerdere problemen samenkomen, zoals bij gezinnen met diverse problematiek. Daarnaast is het belangrijk om een goede samenwerking te onderhouden met andere instanties en hulpverleners om de beste zorg te bieden aan onze cliënten.


Sanne:
Tot slot, wat hoop je dat mensen onthouden over het werk van Farent in Schijndel?

Han Horn: Ik hoop dat mensen weten dat ze bij ons terechtkunnen voor diverse levensvragen en problemen, en dat we er zijn om hen te ondersteunen bij het versterken van hun eigen kracht en zelfstandigheid. Onze deur staat altijd open voor iedereen die hulp nodig heeft.

 

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren