// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

30 november 2023Samen werken aan preventieve ouderenzorg: Netwerk Ouderen in de Wijk

In de snel veranderende wereld van de gezondheidszorg, waar de vergrijzing fors toeneemt en de vraag naar passende zorg voor ouderen groeit, staat de ouderenzorg voor een uitdaging. Door preventie en het bevorderen van zelfredzaamheid kunnen ouderen vaak langer thuis wonen. Met een sterk netwerk van zorg- en welzijnsprofessionals rond ouderen kunnen professionals beter aansluiten bij de behoeften van ouderen en daarmee zorgvragen uitstellen of zelfs voorkomen.De ouderenzorg staat voor een uitdaging. In het project Netwerk Ouderen in de Wijk (NOW) bundelen Farent, Jeroen Bosch Huisartsen en Vivent hun krachten om de kwaliteit van leven en het welzijn van kwetsbare ouderen en mantelzorgers te verbeteren.

Bekijk hier in een oogopslag resultaten en aanpak van het project. 


Netwerk Ouderen in de Wijk
Met een verwachte stijging van het aantal ouderen in Den Bosch en omstreken in de komende jaren en een afname van het aantal mantelzorgers, staat de ouderenzorg voor een uitdaging. Onderzoek benadrukt de behoefte aan een goed netwerk voor ouderen, aangezien een gebrek hieraan leidt tot een grotere zorgbehoefte (bron: SiRM). Het Netwerk Ouderen in de Wijk (NOW) richt zich op het versterken van de lokale organisatie van zorg en welzijn rondom thuiswonende ouderen in een wijk of dorp. Door elkaar te ontmoeten en kennis te delen werken professionals aan een samenhangend hulp, welzijns- en zorgaanbod, waarmee ze beter kunnen aansluiten bij de behoeften van ouderen. 

 

“Tijdens de netwerkbijeenkomsten zijn casussen ingebracht om de samenwerking te bespreken. Een bijvangst was dat, omdat alle partijen om de tafel zitten, soms snel actie volgde. Zo is in geval van een bewoner/ patiënt in een complexe situatie in ’s-Hertogenbosch, waar veel werk aan vooraf is gegaan zonder resultaat te boeken, binnen een week een indicatie afgegeven en 6 uur per week hulp en ondersteuning ingezet.“ – deelnemer.


Samenwerken met directe resultaten
Het succes van het NOW-project ligt in zijn aanpak. Met 20 netwerkbijeenkomsten in 12 gebieden binnen het werkgebied van Jeroen Bosch Huisartsen heeft het project 251 professionals uit de huisartsenzorg, wijkverpleging en het sociaal domein fysiek samengebracht. Ze bezochten elkaars werkplekken, deelden ervaringen en bespraken concrete casussen. Dit resulteerde niet alleen in betere samenwerking, maar ook in snellere acties en oplossingen voor complexe situaties. Bekijk hier de visuele weergave van de aanpak en resultaten van het project. 

De bijeenkomsten hebben onze samenwerking versterkt. We kennen elkaar beter en weten elkaar nu sneller te vinden." – Sociaal werker.

"Samenwerken aan de hand van concrete casussen heeft geleid tot snellere actie en oplossingen voor complexe situaties." - Praktijkondersteuner.


Kennisdelen en samenwerken

Tijdens de netwerkbijeenkomsten bespraken deelnemers praktische casussen. Zo konden de professionals direct elkaars expertise benutten en afspraken maken voor samenwerking. Hieronder volgt een greep uit de contacten tussen het medisch- en sociaal domein naar aanleiding van een netwerkbijeenkomst:

Resultaten van de aanpak
Er is veel enthousiasme over de aanpak: deelnemers beoordeelden deze bijeenkomsten met gemiddeld een 8-. Het resultaat? Per wijk is het sociale domein betrokken. Het format met praktische handvaten wordt meegenomen naar andere wijken. Samenwerking en werkafspraken worden vastgelegd in de tool VIPLive Samenwerken. Ouderen worden consistent en correct geïnformeerd  over de te verwachten zorg en ondersteuning. Kortom: een sterk professioneel netwerk dat beter functioneert en door onderlinge afstemming ook sneller en effectiever kan reageren op de behoeften van thuiswonende ouderen.


Adviezen voor de toekomst
Samenwerken kost tijd en vraagt blijvend om energie en aandacht. Door aandachtspunten te noteren, de rol van het kernteam vast te stellen, netwerken te blijven monitoren en ondersteunen en de blijvende betrokkenheid en inzet van professionals waarborgt het project een duurzame impact op de ouderenzorg. De succesvolle aanpak wordt in 2024 voortgezet met gemeenten, huisartsen, welzijnsorganisaties en thuiszorgaanbieders. De adviezen van het project wijzen op de noodzaak van blijvende betrokkenheid door de inzet van professionals in de wijk/dorp en jaarlijks managementoverleg, continue aandacht en afstemming en aansluiten in taal, het formeel verankeren van kernteams in organisaties en het monitoren en ondersteunen van het netwerk door een onafhankelijk persoon.


Een gedeelde verantwoordelijkheid

Het NOW-project is meer dan een initiatief; het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Door samen te werken en te blijven investeren in preventieve ouderenzorg, realiseren Farent, Jeroen Bosch Huisartsen en Vivent krachtige netwerken van zorg en ondersteuning om te zorgen voor een toekomstbestendige ouderenzorg.

Vragen?
Ilse van der Vaart - Projectondersteuning ouderenzorg
i.vandervaart@jeroenboschhuisartsen.nl

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren