// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

30 oktober 2023Pilot Welzijn op Recept: brug tussen zorg en welzijn

Deze maand start de pilot ‘Welzijn op Recept’. Dit is een vernieuwende methode die een brug slaat tussen zorg en welzijn om samen de juiste ondersteuning te leveren aan mensen met psychosociale problemen. 

Welzijn op Recept is een samenwerking tussen Jeroen Bosch Huisartsen, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Farent. Dertig huisartsen in de gemeente ’s-Hertogenbosch doen mee met deze pilot. Yolande Hendriks en Anke Bezemer van Farent gaan de functie van welzijnscoach vervullen. De pilot wordt financieel mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ en gemeente ’s-Hertogenbosch.


Lang niet alle gezondheidsklachten hebben een lichamelijke oorzaak. Een aanzienlijk deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken heeft psychosociale problemen als gevolg van bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner. Deze problemen hebben vaak een grote invloed op het welzijn van de patiënt en leiden tot klachten zonder dat er sprake is van een ziekte of een aandoening. ‘Welzijn op recept’ wil met haar aanpak mensen die deze klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn. Hierbij verwijst de huis­arts de persoon met psychosociale klachten naar de welzijnscoach van Farent. Vervolgens gaat de welzijnscoach samen met deze persoon op zoek naar passende activiteiten, zoals het ontmoeten van andere mensen, sport- of bewegingsactiviteiten, vrijwilligerswerk of een leuke cursus voor meer zingeving of om hun welbevinden te versterken.

 

Vergroten welzijn
“Niet alle klachten vragen om een medische behandeling door de huisarts. Soms helpt het om samen met mensen te kijken wat ze nodig hebben om zich beter te voelen. Vaak door persoonlijke problemen op te lossen”, vertelt wethouder Marianne van de Sloot. “We denken met deze pilot de juiste weg in te slaan om het welzijn – en daarmee de ervaren gezondheid – van deze mensen te vergroten. Mensen die worden doorverwezen naar de welzijnscoach krijgen ondersteuning die aansluit bij hun uitdagingen. We hopen dat mensen die worden doorverwezen naar de welzijnscoach een duurzaam effect merken op hun kwaliteit van leven, hun welbevinden. Een gewenst neveneffect zou zijn dat vervolgens de werkdruk bij huisartsen wordt verlaagd en er minder druk komt op de zorgmiddelen.”

 

Versterken samenwerking zorg en welzijn
Farent is ondernemend in het ontwikkelen van oplossingen in het sociaal domein en zoekt daarbij intensief de samenwerking op met andere organisaties zoals Jeroen Bosch Huisartsen, de regionale organisatie van alle praktijkhoudende huisartsen in ’s-Hertogenbosch en omgeving. JBH fungeert als het centrale contactpunt voor samenwerkingspartners in de zorg- en welzijnssector en gemeentes en neemt het voortouw bij het aanpakken van regionale vraagstukken zoals de groeiende vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering en leefstijlverbetering. Een essentieel aspect is het versterken van de samenwerking tussen zorg en welzijn. Niet alleen op regionaal niveau, maar juist ook lokaal.

Uitrol in de gehele gemeente
Tijdens en na de pilot zal er een evaluatie plaatsvinden. Hierbij zal o.a. gebruik gemaakt worden van een vragenlijst onder de deelnemers. Bij een positieve evaluatie is het voornemen om Welzijn op Recept definitief in te bedden en mogelijk te maken bij alle huisartsenpraktijken in ’s-Hertogenbosch.

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren