// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

22 mei 2023Samen sociaal sterker!

Samen sociaal sterker! Dat is het uitgangspunt van het consortium Basisondersteuning ‘s-Hertogenbosch én daar staan we voor. Onze resultaten uit 2022 laten we u daarom graag zien in bijgaande presentatie. Per deelopdracht geven wij een gevarieerd beeld van de resultaten van onze inzet.


We dragen in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch bij aan een veerkrachtige en sociale stad. Een stad waar inwoners van jong tot oud hun talenten kunnen ontplooien, gezond kunnen leven en zo nodig gemakkelijk een beroep kunnen doen op passende hulp. Met als doel meer gelijke kansen, meer gezonde jaren en meer ontwikkeling van talenten. Basisondersteuning is cruciaal in buurten en wijken. We werken aan leefbare wijken, met preventie en tijdige ondersteuning, en bereiken zo bewoners die niet vanzelf aanhaken. Met vroegsignalering voorkomen we erger zodat niemand tussen wal en schip raakt. We bouwen iedere dag aan vertrouwen en verbinding.


Dit bereiken we door gezamenlijk te innoveren en kennis te delen. Door flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen en op basis van signalen nieuwe diensten te ontwikkelen. En daarbij is samenwerken ons devies. Met inwoners, bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, woningbouwcorporaties, onderwijs, zorginstellingen en gemeente. We zijn trots op hetgeen onze professionals en vrijwilligers in 2022 bereikt hebben!

Het consortium Basisondersteuning bestaat uit Farent, MEE, GGD en Humanitas.

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren