// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

15 april 2024Start Farent Academie: inwoner bepaalt mee of aanpak werkt

Onder de naam Farent Academie komt welzijnsorganisatie Farent Sociaal Werk met scholing en innovatieve hulpmiddelen voor professionals binnen het sociaal domein. Ervaringen en input van inwoners – gecombineerd met de eigen vakkennis – hebben geleid tot concrete methodes die al enkele jaren met succes worden ingezet voor voorlichting, preventie en participatie. Iedereen die op actuele maatschappelijke uitdagingen wil inspelen op een eigentijdse manier, kan een beroep doen op het aanbod. Via het trainingscentrum wil Farent samen met andere partners kennisdeling en kruisbestuiving binnen het werkveld stimuleren.

De inwoner en diens behoefte staan centraal”, vertelt jongerenwerker en projectleider Bob Heemskerk over het initiatief. “Veel van onze trainingen en tools zijn door onze eigen collega’s ontwikkeld op basis van signalen en ervaringen uit de praktijk en in samenspraak met de doelgroep. Of het nu gaat om weerbaarheid, geldzaken of positieve gezondheid; de inwoner bepaalt mee of een aanpak werkt.”.


Verbinding en samen leren

Farent Academie bundelt jarenlange ervaring, onderzoek en praktijkkennis tot innovatieve werkvormen. Deze zijn gemakkelijk toepasbaar in lokale en regionale settings. "We zoeken vernieuwende oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken”, legt Helen Raamsdonk, manager Innovatie bij Farent, uit. "Door ons op verbinding en samen leren te richten, vinden we samen succesvolle antwoorden. Daar is Schuldenescape een mooi voorbeeld van. Deze uitdagende escaperoom die we met jongeren hebben ontwikkeld, zorgt voor bewustwording op een manier die aanspreekt."


Expertise door vallen en opstaan

Experimenteren en investeren in verschillende pilots hebben ertoe geleid dat Farent succesverhalen kon omvormen tot concrete methodes van aanpak. “Niet elke pilot slaagt onmiddellijk, maar door veel uitproberen en continu te toetsen bij partners, en vooral de inwoners, ontdekken we wat werkt”, zegt Suzanne van Sluisveld, seksuologisch maatschappelijk werker en bedenker van de meest recente spelvorm SeXbox voor positieve seksuele vorming bij jongeren.

 

Eigen aanbod aangevuld met reguliere programma’s
Populaire trainingen bij Farent Academie zijn onder andere de interactieve Schuldenescape, Lastige gesprekken voeren en Mantelzorg de baas. Daarnaast biedt het trainingscentrum bekende programma's zoals het Vlaggensysteem en Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het aanbod wordt de komende tijd uitgebreid en is ook beschikbaar op locatie. Vanuit de organisatie is er speciale aandacht voor het versterken van vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven door laagdrempelige scholing.


Pret met buren

Farent Academie biedt naast trainingen ondersteunende tools via de nieuwe webshop. Denk aan het educatieve spel Blizz dat aansluit bij de leefwereld van jongeren en helpt gevoelige thema’s bespreekbaar te maken. En publicaties als Pret met buren voor community building in buurten en wijken. Dat laatste is kosteloos verkrijgbaar voor bewoners(initiatieven) in ‘s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie over het volledige aanbod: www.farentacademie.nl.

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren