// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

21 maart 2022Start nieuwe cursussen Regionaal Trainingscentrum

Ontmoeten kun je leren. Start 18 mei 2022 

is een cursus waarin je leert wat je kunt doen om je minder vaak alleen te voelen.

Voor wie: Voor iedereen tussen 18 en 55 jaar

Bijeenkomsten: 8 bijeenkomsten van 2 ½ uur en een terugkombijeenkomst. De cursus wordt overdag gegeven.  

Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden. 

Op 18 mei willen we met een groep van start gaan. Kennismakingsgesprekken zijn op 13 april, 20 april of 11 mei ’s middags. Hiervoor wordt een uitnodiging gestuurd. 

https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/volwassenen/ontmoetenkunjeleren

 

‘Ik ben speciaal’. Start na de meivakantie

is een training waarbij kinderen met autisme de gevolgen leren herkennen van autisme in hun eigen situatie.

Voor wie: kinderen vanaf 8 t/m 14 jaar met een vorm van autisme en een gemiddelde intelligentie.

Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden

We willen na de meivakantie met een groep starten van 13.00 – 14.00 uur, op locatie: in Den Bosch (precieze locatie volgt nog)

https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/ikbenspeciaal

 

Ik  kies voor zelfcontrole, start na de meivakantie

is een training voor kinderen die thuis en/of op school opvallen doordat ze te lang, te snel, te heftig boos zijn.

Voor wie: kinderen van 10-12 jaar

Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden

We willen na de meivakantie starten met een groep, op locatie in Den Bosch (precieze locatie volgt nog)

https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/ikkiesvoorzelfcontrole

 

Cursus Triple P voor ouders van tieners, start 28 maart 2022

Voor wie: Opvoeder(s) met één of meerdere kinderen (12 - 16 jaar) met problemen in hun gedrag thuis, op school, in een club of met vriendjes én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding. Je leert je kind positief opvoeden, gewenst gedrag stimuleren, ongewenst gedrag hanteren en omgaan met risicogedrag.

We starten op: maandag 28 maart, 4, 11, 18 april en 9 mei van 19.30-21.00 uur.

Deze cursus wordt online gegeven

https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedentieners

Het Regionaal Trainingscentrum is een initiatief van gemeentes i.s.m Farent, MEE, Oosterpoort, Ypse, GGD Hart voor Brabant, ContourdeTwern, Haspel, Novadic Kentron en Herlaarhof.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren