// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

26 maart 2024Waardevolle korte lijntjes in De Hambaken

Ze werken nauw samen, al zeven jaar lang. En dat is te merken. Ze hebben aan een half woord genoeg en hebben allebei een groot hart voor de kinderen in  De Hambaken in Den Bosch. In gesprek met schoolmaatschappelijk werker Anne van Overdijk en intern begeleider Karin van de Klundert van kindcentrum De Duizendpoot.

Elke donderdag zitten ze om de tafel. De intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige. ‘Samen vormen we het vaste zorgteam van deze school. We bespreken leerlingen, de zorgen die we hebben”, begint Anne van Overdijk, al zeven jaar schoolmaatschappelijk werker op De Duizendpoot. Een school met 270 leerlingen in De Hambaken in Den Bosch.

Anne Van Overdijk is twee dagen op deze school te vinden. ‘Ze is een vertrouwd gezicht, voor de leerlingen én voor ouders’, vult Karin van de Klundert aan, die ook zeven jaar geleden op De Duizendpoot is begonnen. Het tweetal kent elkaar goed.

Onderwijsstoel

Karin: ‘Ik spar graag met Anne, ik moet er altijd voor waken dat ik op mijn onderwijsstoel blijf zitten. Juist omdat we de kinderen en de gezinnen hier goed kennen, gaat het al snel over meer dan alleen het onderwijs.’

Anne: ‘Ik ben hier op vaste dagen, op vaste momenten. Dat is zo belangrijk. Er zijn ook collega’s in andere gemeenten die scholen maar een paar keer per jaar zien, dan ga je niets opbouwen. Ik sta hier die dag ook bij de poort.’

Soms spreken ouders haar ook zelf aan. Met kleine en grote zorgen. Anne kent de wijk goed. Ze is schoolmaatschappelijk werker op vier van de vijf basisscholen in De Hambaken. Ze kent de zorgen achter de voordeur. Van armoede, scheidingen, geldzorgen tot multi-problematiek. ‘Ik vind het belangrijk om de leerkrachten te ontzorgen, ook zij vinden het fijn om even te overleggen. “Goh, ik maak me zorgen over deze leerling, hij komt zo bleekjes op school, heeft nooit fruit bij zich.”

‘Goed luisteren en doorvragen’

Met een glimlach. ‘Mijn werk is dan vooral goed luisteren en doorvragen. Signalen goed in kaart brengen, soms nodigen we de ouders uit voor een gesprek. Heel laagdrempelig. Waar de belangrijkste vraag eigenlijk is: waar kunnen we mee helpen? Zonder oordeel.’

Inloopspreekuur

Nieuw is het inloopspreekuur dat Anne sinds een paar maanden op woensdag houdt. Ouders kunnen even binnenlopen met vragen die ze hebben. ‘Van opvoeding tot financiën. Soms verwijs ik door naar een training, de andere keer naar opvoedingsondersteuning van een collega uit het buurteam.’ Steeds meer ouders weten inmiddels de weg naar het spreekuur te vinden. Anne: ‘Ik moet het toch hebben van mond-tot-mondreclame. Een aantal moeders drinkt hier samen koffie op school en toen hoorde ik een van hen ook zo mooi zeggen: ‘Kijk, daar is Anne, die moet je hebben.’

Groot netwerk

Zowel de intern begeleider als de maatschappelijk werker hebben de afgelopen zeven jaar een groot netwerk in de wijk opgebouwd.  ‘We weten wie we moeten hebben. Korte lijntjes in de wijk, daar gaat het om, stelt Karin. Of het nu met de opbouwwerker, de wijkverpleegkundige of de wijkagent is. ‘Dan kun je zaken meteen oppakken en dat schept ook vertrouwen bij de ouders. Dat is erg belangrijk. Ouders zijn soms al zo wantrouwend richting instanties of hulpverleners, daarom zijn we altijd heel open en transparant.’

Wachtlijsten

It takes a village to raise a child, is een bekende uitspraak. In De Hambaken wordt dit in de praktijk gebracht. Ook de samenwerking met de GGD is van grote meerwaarde. Anne:  ‘Ze houden bij de GGD bijvoorbeeld nu bepaalde afspraakplekken open voor leerlingen van de basisscholen. Wanneer wij dan doorverwijzen kan een kind binnen twee weken terecht.’ De wachtlijsten in de zorg - ook voor leerlingen die specialistische hulp nodig hebben - baren hen zorgen. De situatie verbetert zelden wanneer een kind vier of zes maanden moet wachten.

Karin: ‘We werken ook met de scholen in de wijk, met verschillende schoolbesturen, zeer intensief samen. We zijn geen concurrenten van elkaar.’

De goede samenwerking in de wijk, tussen de scholen onderling, werkt preventief. Anne vat het mooi samen. ‘Het zorgt ervoor dat kleine problemen klein blijven.’

 

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren