// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

4 april 2022'We hebben elkaar nodig'

In de zorg en ondersteuning voor ouderen is de scheiding tussen zorg en welzijn aan het verdwijnen. Zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk werken steeds meer samen. Dat geldt ook voor Vivent en welzijnsorganisatie Farent. Specialist Ouderenwerk van Farent, Saskia van Wijk, en wijkverpleegkundige van Vivent, Annet Coppens, vertellen hoe zij elkaar versterken.

Op de vraag waarom Vivent en Farent samenwerken, antwoorden de dames bijna in koor: “We hebben elkaar nodig!” Annet: “Er is een grote overlap in doelgroepen. Wij doen daarbij de verpleging en verzorging en Farent richt zich op welzijn, hulpverlening en mee blijven doen.” Saskia: “We komen met Farent niet overal, maar samen met Vivent en andere partners lukt er veel meer.”

Huisbezoek
Annet vertelt wanneer Farent een beroep doet op de professionals van Vivent. “Farent komt bij veel mensen thuis en ze signaleren zaken. Zo kan iemand een wat onverzorgde indruk maken, geheugenproblemen laten zien of we zien dat de zelfzorg niet goed meer lukt. Dan roept dat de vraag op of er zorg ingezet moet worden, misschien is de inzet van de huisarts of de geriater gewenst. In dat geval schakelen ze de wijkverpleegkundige in die een huisbezoek brengt en dit kan beoordelen en zorgen voor passende zorg.”

Breed pakket
Andersom maakt Vivent graag gebruik van de diensten van Farent. Annet: “Van hun mantelzorgondersteuning, bijvoorbeeld, want wij hebben veel overbelaste mantelzorgers.” Saskia: “Maar ook maatschappelijk werk wordt veel ingeschakeld, bij rouw, schulden en armoede problematiek.” Annet: “Farent biedt een breed pakket aan diensten aan. Zoals het specialistisch ouderenwerk bij moeilijke casussen, of de opbouwwerker, als het gaat om leefbaarheid in de wijk en ontmoeting.” Saskia: “Maar ook het jongerenwerk, de wijkpleinen en het Infopunt Eenzaamheid werken nauw samen met Vivent.”  

Zingeving
Zingeving en welbevinden is een belangrijk aspect in het werk van Vivent en Farent. Annet: “Het is alleen jammer dat we daar zo weinig tijd voor kunnen nemen. We erkennen wel het probleem. We zien veel oudere cliënten en bij hen speelt eenzaamheid vaak een grote rol. Wat wij kunnen doen is een luisterend oor bieden en een vertrouwensband opbouwen, zodat we met Farent een stapje verder kunnen zetten.” Saskia: “Wij kunnen mensen met elkaar in contact brengen; mensen laten meedoen. Bijvoorbeeld door cursussen aan te bieden, meehelpen in het Vriendencafé, Voorleesoma te zijn voor een kind in de buurt, samen te kijken naar vrijwilligerswerk of ouderen te laten deelnemen aan onze huiskamers. De vraag is altijd: Wat is je talent? Wat is voor jou belangrijk? Wat deed je vroeger graag? Waar zou je je voor willen inzetten? Daar zoeken we dan een passende invulling bij.”

Voorlichting
Dat Vivent en Farent elkaar weten te vinden is goed nieuws voor de cliënt, die snel en op maat de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Saskia benadrukt daarbij het belang van goede voorlichting. “Vanuit het Infopunt Eenzaamheid geef ik voorlichting aan iedereen die in de zorg of met mensen werkt over hoe je eenzaamheid signaleert: Hoe voer je een gesprek? Waar let je op? En wie schakel je in voor hulp? Annet: ”Enkele wijkteams van Vivent hebben deze training gevolgd en zij zijn heel enthousiast. Zij weten nu wat ze moeten doen en er is een rechtstreeks nummer waar ze naar kunnen bellen voor een vervolgstap. Eigenlijk zou heel Vivent deze training moeten volgen. Dan kunnen we samen met Farent nog beter inspelen op de vraag van onze cliënten.”  

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren