info Contact

Ondersteuning van Farent is vrij toegankelijk. Je kunt direct contact opnemen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Het chatspreekuur is iedere werkdag van 10-12 uur.

Raad van Toezicht

Stan Vloet MMO, voorzitter Raad van Toezicht
Stan is voorzitter van de Raad van Toezicht sinds 1 januari 2019, de oprichtingsdatum van Farent. Na zijn studie bedrijfseconomie, is hij in het bedrijfsleven begonnen bij Pon Holdings. Via sociaal werkvoorzieningen (Ergon/WSD) en middelbaar beroepsonderwijs (Helicon) is hij uiteindelijk bestuurder in het primair onderwijs geworden bij SKOzoK. Naarmate zijn werk- en levenservaring groeide, nam zijn gevoel meer te willen betekenen voor de samenleving toe en heeft hij actief aan diverse sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen bijgedragen. Toezichthoudende ervaring heeft hij opgedaan als lid en later als voorzitter Raad van Toezicht in het onderwijs. Stan is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in ’s-Hertogenbosch.


Annemieke van de Ven, vicevoorzitter Raad van Toezicht

Annemieke woont in Veghel en is sinds 1 mei 2005 lid van de Raad van Toezicht van Welzijn Divers en met ingang van 1 januari 2019 van Farent. Sinds 2006 was ze wethouder in de voormalige gemeente Veghel en had Wmo, gezondheidszorg en welzijn in haar portefeuille en na 2010 leefbaarheid, waarbij burgerparticipatie en contact met wijk- en dorpsraden werden benadrukt. Daarnaast waren beheer openbare ruimte, natuur, milieu en water en het beheer van maatschappelijke gebouwen haar aandachtsgebieden. In 2017 werd ze wethouder Zorg en Welzijn in de gemeente Oss. Maatwerk werd verder uitgewerkt voor jeugdzorg en ook in het kader van zorg en welzijn. Een Proeftuin in een van de grootste stadswijken is daar een goed voorbeeld van. Vanaf juni 2018 is Annemieke als coach actief.
Nevenfuncties: voorzitter bestuur Zonnebloem/regio De Leijgraaf, voorzitter Stichting Free Kenia, voorzitter a.i. bestuur CDA/afdeling Oss


Gera Hospers, lid van de Raad van Toezicht

Gera is op voordracht van de OR in de zomer van 2013 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Eerst bij Welzijn Divers en vanaf 1 januari 2019 bij Farent Als beleids- en organisatiewetenschapper is ze gericht op het analyseren én creëren in het sociale domein. De afgelopen periode heeft ze diverse functies vervuld in welzijn en zorg. Ze is haar loopbaan gestart in Rotterdam in het wijkwerk. Via het advieswerk in Noord Brabant zijn daarna verschillende managementfuncties vervuld bij diverse non-profit instellingen, zoals de Twern, MEE en Breda-Actief én bij de gemeentelijke overheid. Ook was zij docent Sociale Studies bij Avans opleidingen. De driehoek overheid, vrijwilligers en professionele instelling zijn in haar werkervaring verbonden. Als toezichthouder kritisch en creatief gericht op kwaliteit, verbeteren en verbinden. Thema’s zijn strategie, inhoud, innovatie van zorg en welzijn, organisatieverandering, HRM/personeel, coach en sparringpartner. Nevenfuncties zijn: bestuurslid bij Servanda, welzijnsinstelling in Hardinxveld-Giessendam, begeleider bij Saar aan Huis


Ellen Knippers, lid Raad van Toezicht

Ellen is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 oktober 2015. Eerst bij Juvans en vanaf 1 januari 2019 bij Farent. Na haar studie sociologie is ze 15 jaar werkzaam geweest als beleidsonderzoeker bij verschillende organisaties. De laatste 10 jaar had dit onderzoek betrekking op beleidsvraagstukken in de welzijns- en zorgsector. In 2002 heeft zij de overstap gemaakt naar de zorg: eerst als secretaris van de Raad van Bestuur bij het Catharina-ziekenhuis en later bij GGZ Eindhoven. Sinds januari 2019 is zij strategisch adviseur zorg bij Kentalis. Toezichthoudende ervaring heeft Ellen opgedaan als lid van raad van toezicht bij een ouderenzorgorganisatie in Boxtel. Ellen is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in ’s-Hertogenbosch. Andere nevenactiviteiten zijn: lid Lionsclub Boxtel Belles Amies, lid VVAO ’s-Hertogenbosch-Tilburg.


Marc van Opstal, lid Raad van Toezicht

Marc is lid van de Raad van Toezicht sinds 10 juni 2014. Eerst bij Juvans en vanaf 1 januari 2019 bij Farent. Vanaf 1982 is hij werkzaam als advocaat. Hij is werkzaam bij Banning Advocaten in ’s-Hertogenbosch en voorzitter van de Sectie Personen- en Familierecht. Hij behandelt zaken op het gebied van familierecht en erfrecht en is op die terreinen ook actief als mediator. Op deze wijze komt hij vaak in aanraking met de gevolgen van familierechtelijke problemen voor gezinnen en voor de maatschappij. Marc wil graag een bijdrage leveren aan het bieden van een goede maatschappelijke ondersteuning aan mensen die problemen ondervinden. Vanuit die wens is hij voorheen bestuurslid geweest van Stichting ABZ in Vught. Ook was hij in het verleden voorzitter van de Klachtencommissie van Juvans.


Ruud Rottier, lid Raad van Toezicht

Ruud is sinds 1 mei 2015 lid van de Raad van Toezicht. Eerst bij Welzijn Divers en vanaf 1 januari 2019 bij Farent. Hij kwam begin jaren zeventig in ’s-Hertogenbosch terecht voor de opleiding levensmiddelentechnologie aan de HAS. Vervolgens werd hij naast zijn werk en zijn studie maatschappijgeschiedenis actief in het buurtcomité Veemarktkwartier (Boschveld). Aansluitend maakte hij in de jaren negentig de stap naar de gemeenteraad en het wethouderschap. Sinds begin 2000 is hij werkzaam als adviseur voor overheden, zowel landelijk als lokaal. Eerst was dat in dienst van het adviesbureau B&A, vervolgens als ZZP-er. Zijn advieswerk betreft met name de beleidsmatige en procesmatige opgaven binnen zorg en welzijn, de maatschappelijke opvang en, met het van kracht worden van de nieuwe Wmo 2015, ook het beschermd wonen. Huidige nevenfunctie: voorzitter Huurdersbelangenvereniging Pisastaete


Governancecode

Door het aannemen van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van de MO-Groep verbinden de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich aan de regels voor ‘goed besturen’. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun inzet.

Visie op Toezicht
Reglement RvT
Reglement RvB

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren