// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Privacy en gedrag

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Als er overleg met een andere hulpverlener nodig is, bijvoorbeeld met je huisarts, wordt dat met je afgestemd je heb het recht te weten welke gegevens van je worden genoteerd en je mag altijd je dossier inzien.

Privacyreglement
Je rechten en plichten van de instelling zijn vastgelegd in een privacyreglement. Je gegevens worden in een digitaal dossier bewaard en vertrouwelijk behandeld. Dossiers worden na het wettelijke bewaartermijn vernietigd. De verwerking van de gegevens valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Gedragsregels
Gedragsregels zijn gemaakt om de hulpverlening goed te laten verlopen. Zowel de beroepskracht als de cliënt houden zich er aan. Het huisreglement is op verschillende locaties aanwezig. Indien je niet op de afspraak kunt zijn, dien je je minimaal twee werkdagen van te voren af te melden. De beroepskracht  en hulpvrager behandelen elkaar met respect. Wanneer de hulpvrager het met de beroepskracht niet kan vinden, kan om een andere hulpverlener worden gevraagd. Veiligheid boven alles: als er zich incidenten voordoen, dan is de beroepskracht verplicht dit te melden bij de leidinggevende.

Tevredenheidsmeting
Bij de afsluiting van de hulpverlening krijg je een vragenformulier toegestuurd, waarmee wij jouw tevredenheid meten. Wij vragen je om dit formulier in te vullen. Je kunt dit anoniem doen.

Klik hier voor het privacyreglement.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren