// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is gratis. Neem contact met ons op van ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Logeerzorg/Respijtzorg

Mantelzorg kan intensief zijn. Om deze zorg te kunnen volhouden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen. Dat is alleen mogelijk als die zorg op een verantwoorde manier overgedragen wordt. Deze tijdelijke vervanging van mantelzorg noemen we 'respijtzorg'. Je kunt een incidentele keer gebruik maken van dit aanbod of structureel, bijvoorbeeld één dagdeel per week of per twee weken. 


Logeerzorg / respijtzorg kent vele vormen
Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals een huiskamerproject, reguliere geïndiceerde dagopvang of een verblijf in een logeerhuis.

Klik hier voor de flyer Logeerzorg en het aanmeldformulier.

  • Er kan iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
  • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
  • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.
  • Binnen 's-Hertogenbosch zijn verschillende (vrijwilligers)mogelijkheden voor:

Als er kosten aan bovengenoemde diensten verbonden zijn, dan kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen.

  • Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

  • Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan uit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

  • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering.

  • Vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.

  • Bekijk op YouTube het verhaal van mantelzorger Bea. Door de ondersteuning van een zorgstudent van Mantelaar, kan zij de zorg en aandacht voor haar “tante” even toevertrouwen aan iemand anders. 

 

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren