// don't show on homepage
info Contact

De ondersteuning van Farent is kosteloos. Je kunt contact met ons opnemen op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

088 023 75 00

Ben je in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze Crisisdienst, ook via bovenstaand telefoonnummer. 

Opbouwwerk en collectieve begeleiding bij individuele problemen

Onze opbouwwerkers bouwen aan sterke verbindingen in buurten en wijken.  Bewoners kunnen veel voor elkaar betekenen en wij stimuleren en begeleiden dit. Denk aan informatie- en adviesbijeenkomsten waar ouders uitwisselen over opvoedvragen, waar senioren tips delen over hoe zij noodzakelijke contacten vasthouden of waar buurtgenoten spreken over jongerenoverlast, criminaliteit of andere dingen die spelen in de buurt. De collectieve activiteiten geven vaak antwoord op individuele vragen. Tevens ervaren bewoners de kracht van samen en werken zij - met onze ondersteuning - aan veilige en leefbare buurten.


Samenwerken met andere organisaties in de wijk
Opbouwwerkers werken hiervoor samen met andere organisaties in de wijk, zoals o.a. politie, woningcorporaties, gemeente, onderwijs, MEE, GGD en Humanitas; ieder met zijn eigen kwaliteiten en kennis.


Wijknetwerkoverleggen
In alle wijken van ’s-Hertogenbosch bestaan wijknetwerkoverleggen. De opbouwwerker is voorzitter van het overleg. Het overleg is een afstemmingsoverleg waar vraagstukken in de buurten en wijken worden besproken. Denk hierbij aan (woon)overlast of criminaliteit in buurten. Het doel is snel en in afstemming samen optrekken zodat problemen in een vroegtijdig stadium opgelost kunnen worden/ verergering kan worden voorkomen.

Zie lijst met namen van opbouwwerkers.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen je naar ons cookie- en privacybeleid.

Weigeren Accepteren